10.08.20 | 15:10

 

ΑΡΘΡΑ

«Η νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020»
22.07.13 | 09:51

Η νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

«Για την ομαλή λειτουργία του "Καλλικράτη", δηλαδή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε δυο άξονες:

Ο πρώτος είναι να χαραχθεί μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική, με στόχο την αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών αλλά και του νέου ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι, θα πρέπει το Κράτος να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) αλλά και ενίσχυση του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) προς την Αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ αλλά και της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020.

Όσον αφορά τον δεύτερο άξονα, θα πρέπει να γίνει οριστικό ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων,, για να μην υπάρχουν προβλήματα αλληλοκάλυψης μεταξύ των Υπηρεσιών των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων. Έτσι μόνο θα αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους πολίτες και δημιουργεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στην Περιφέρεια.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική απλούστευση των διαδικασιών απορρόφησης των κονδυλίων της Νέας Προγραμματικής Περιόδου και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την κατοχύρωση πολυτομεακών και πολυταμειακών Περιφερειακών Προγραμμάτων.

Ακόμα, οι Περιφέρειες θα πρέπει να στελεχωθούν με ανθρώπινο δυναμικό, καθώς το υπάρχων δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι λιγοστοί εργαζόμενοι να ξεπερνούν τους  εαυτούς τους, προκειμένου να διαχειριστούμε και να προλάβουμε χρονικά ζητήματα, που έχουν να κάνουν με απορροφήσεις κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα και κοινωνικές παροχές.

Αυτό που ζητάμε, εν κατακλείδι, είναι η Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020 να είναι καινοτόμα, οι Περιφέρειες να έχουν ουσιαστικό ρόλο και αναπτυξιακό σχεδιασμό -στην πράξη- και η κάθε Περιφέρεια να έχει το δικό της πρόγραμμα και να μην υποκαθιστάται ο έργο της από τα Υπουργεία.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ