26.02.20 | 18:29

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

“Προγραμματική” εκσυγχρονισμού λειτουργίας των ΟΤΑ
16.01.18 | 15:34

Προγραμματική εκσυγχρονισμού λειτουργίας των ΟΤΑ

Η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμένου να υλοποιηθεί η Δράση «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία», επισημοποιήθηκε με την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας ανάμεσα στα τρία μέρη, σήμερα Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, στο Υπουργείο  Εσωτερικών.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, Κώστα Αγοραστό, και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και  Δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη. Παρών στην υπογραφή ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης καθώς και οι επικεφαλής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, (ΕΕΤΑΑ), του φορέα υλοποίησης της εν λόγω Δράσης, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Πρόεδρος και Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος.

Η συγκεκριμένη Δράση, προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014–2020.

«Κύριο μέλημα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη», τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, αναφερόμενος στη συνεργασία για το εμβληματικό όπως είπε χαρακτηριστικά έργο για την απλούστευση και προτυποποίηση των λειτουργιών και των διαδικασιών των Περιφερειών και των Δήμων. Υποστήριξε ότι «η χρονιά αυτή θα είναι η χρονιά της Αυτοδιοίκησης». Αυτό όπως διευκρίνισε θα σφραγιστεί από τα αυτοδιοικητικά γεγονότα, όπως είναι η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και θα επισφραγιστεί από άλλες ενέργειες όπως τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τεθούν φέτος στη διάθεση των φορέων της Τοπικής αυτοδιοίκησης για μία πιο στοχευμένη, πιο αποτελεσματική και υποστηρικτική δουλειά, ως κυβέρνηση, απέναντι στο έργο της Αυτοδιοίκησης.

«Έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε προγράμματα, χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και βάζουν ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια, για την αποκέντρωση και την ενίσχυση των Αυτοδιοικητικών Θεσμών και των τοπικών κοινωνιών», σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, εξαίροντας αυτή την προσπάθεια και τη σημερινή συνάντηση, ο κ. Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι, «όλοι σε αυτή τη συμφωνία, όσο μας αφορά, είμαστε αρωγοί, με υπευθυνότητα για να αποτελέσει προφανώς και την πράξη που είναι και το ζητούμενο αυτής της Συμφωνίας, της αναδιοργάνωσης και της διοικητικής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού».

«Επιτέλους μετά από πολλά χρόνια αυτό το έργο, το οποίο ήθελε η Αυτοδιοίκηση πιστεύουμε ότι ξεκινά. Προγραμματική Σύμβαση, γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κερδίζουμε το μέλλον των συνανθρώπων μας» τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός, Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. προσθέτοντας ότι θα ήθελε «μία Αυτοδιοίκηση, η οποία να είναι απρόσωπη, απρόσωπη στην εξυπηρέτηση, να μη χρειάζεται να έρθει σε επαφή ο άνθρωπος με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τις υπηρεσίες, να εξυπηρετείται γρήγορα, ούτως ώστε να υπάρχει και το στοιχείο της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και της σωστής αξιολόγησης».

 

Ενημερωτικό σημείωμα

Τίτλος Έργου: Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η ελληνική κοινωνία, και κατ’ επέκταση η οικονομία, ειδικά στις μικρότερες εκφάνσεις της, που συνιστούν τον πυρήνα της τοπικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζει επί δεκαετίες – παρά τις όποιες προσπάθειες ορθολογικής αναδιάρθρωσης – ένα αντιαναπτυξιακό γραφειοκρατικό πλέγμα διαδικασιών το οποίο εμποδίζει την ευελιξία, την ουσιαστική λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων, οι δαιδαλώδεις διαδικασίες, η αντιφατικότητα και η σπατάλη χρόνου και πόρων, είναι αυτό που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες. Ταυτόχρονα, ο όγκος της γραφειοκρατίας, με τη συσσώρευση διοικητικών πράξεων και ενεργειών, ενισχύει την πιθανότητα αλλοίωσης της ορθότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται, συνιστά τροχοπέδη για την λειτουργία των υπηρεσιών, επιδρά αρνητικά και στις διοικήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

Όλα αυτά επιχειρείται να αλλάξουν με το «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις Δράσεις. Η συμφωνία που υπεγράφη αφορά στη Δράση 1: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία», με προϋπολογισμό 3,3 εκατ. ευρώ και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους 24 μήνες. Φορέας Υλοποίησης αυτής της 1ης Δράσης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Οι άλλες δύο δράσεις, οι οποίες έπονται, είναι οι εξής:

 • Δράση 2: «Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού», με προϋπολογισμό 23,9 εκατ. ευρώ.
 • Δράση 3: «Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας», με προϋπολογισμό 3,0 εκατ. ευρώ.

 

Για την Δράση 1 που αφορά την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας:

Γιατί υπογράφεται η Προγραμματική Συμφωνία:

Η υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ ΥΠΕΣ-ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ σηματοδοτεί την αμέριστη συνεργασία των εν λόγω μερών για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Επίσης είναι απόδειξη της συμφωνίας και της κοινής πορείας των συμμετεχόντων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών.

Στόχος:

Με την προτεινόμενη Πράξη επιδιώκεται ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τους και  της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής σε συγκεκριμένους ΟΤΑ που θα επιλεχθούν, με το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρούμενης αλλαγής προβλέπονται συνδυασμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, διαβούλευσης, ενεργού συμμετοχής, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων και Περιφερειών.

Με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, απλούστερες και τυποποιημένες διαδικασίες. Με ηλεκτρονική διαλειτουργικότητα με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και με παροχή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις συνεχώς αναβαθμιζόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Βρισκόμαστε σήμερα πολύ κοντά στην πραγματοποίηση στόχων οι οποίοι για πολλά χρόνια είχαν καταστεί κενοί περιεχομένου, αλλά είναι πλέον κάτι περισσότερο από αναγκαίοι για την στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας και της αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Η Δράση 1 διακρίνεται σε δύο υποέργα:

 • Υποέργο 1: Διαχείριση της αλλαγής για τη λειτουργική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ (Υλοποίηση με ίδια μέσα).
 • Υποέργο 2: Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ (Υλοποίηση με διαγωνιστική διαδικασία).

Συνοπτική περιγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων εντός της Δράσης 1

Είναι φανερό ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές θα αντιμετωπίσουν πλήθος προκλήσεων, τόσο επί του περιεχομένου των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα, όσο και σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να κατορθώσουν σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, να αλλάξουν κυριολεκτικά τη  διοικητική πραγματικότητα των ΟΤΑ.  Ακολουθούν ορισμένες από τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν και τα έργα που θα υλοποιηθούν εντός της Δράσης:

 • Οριστικοποίηση Λειτουργικών Περιοχών παρέμβασης
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας απλούστευσης και προτυποποίησης διαδικασιών.
 • Συγκρότηση θεματικών Δικτύων και Ομάδων Εργασίας Αξιοποίηση των ΠΕΔ.
 • Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη επικοινωνίας των θεματικών Δικτύων. 
 • Λειτουργία θεματικών Δικτύων - Ομάδων Εργασίας με την υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ και των ΠΕΔ.
 • Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ.
 • Εκπόνηση μεθοδολογίας εφαρμογής (roll out) νέων προτύπων λειτουργίας και νέων πληροφοριακών συστημάτων στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Επίσης:

 • Περιγραφή υφιστάμενου επιχειρησιακού μοντέλου - Αποτύπωση,  μοντελοποίηση, αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας των οριζόντιων και κάθετων Λειτουργικών Περιοχών των ΟΤΑ.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός νέου επιχειρησιακού μοντέλου - Απλούστευση, προσομοίωση, προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας.
 • Εκπόνηση προτύπων  οργάνωσης, στελέχωσης, λειτουργίας.
 • Προδιαγραφές των αναγκαίων υποσυστημάτων ΤΠΕ και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας.
 • Σχέδιο Μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ για την εφαρμογή του νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ