11.12.19 | 06:59

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Τα Προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πεντέλης
23.01.15 | 10:18

Τα Προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της  Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου, υλοποιώντας Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Ήδη, από το Νοέμβριο του 2014, υλοποιούνται 13 Προγράμματα στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πεντέλης.

Το Κ.Δ.Β.Μ. προτίθεται να υλοποιήσει στο διάστημα αμέσως μετά την διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών τα ακόλουθα Προγράμματα, για τα οποία υπάρχει περιορισμένος αριθμός κενών θέσεων παρακολούθησης, σύμφωνα με τον Δήμο Πεντέλης, και τα οποία θα ξεκινήσουν μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων.     

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

 ΩΡΕΣ

2.8

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής

25

3.3

Βάσεις Δεδομένων-Εξειδικευμένα θέματα ΙΙΙ

25

3.8

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

4.4

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 - Β1)

25

4.7

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

4.8

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

4.15

Βασικά Γαλλικά Α1

50

4.16

Βασικά Γαλλικά Α2

50

4.17

Βασικά Γερμανικά Α1

50

4.18

Βασικά Γερμανικά Α2

50

6.5

Εργαστήρι Δημιουργίας Βίντεο

50

8.1

Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Έκτακτων αναγκών στην τοπική κοινωνία

25

8.63

Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε Εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα Τμήματα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή αντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου. 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Πεντέλης (Δημαρχείο Πεντέλης), Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α, 2ος όροφος, Τηλ.: 213 2050092, email: kdvmpentelis@gmail.comΔευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη 10:00 - 13:00, Πληρ.: κα Χ. Βαμβακά, κα Μ. Λάτσιου. 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 10/02/2015.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ