16.11.18 | 09:28

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε παραγράφεται η αξίωση επιστροφής φόρου
15.11.17 | 14:20

Πότε παραγράφεται η αξίωση επιστροφής φόρου

Με εγκύκλιο της, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενσωματώνει την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για το χρονικό περιθώριο υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης και προσδιορίζει την προθεσμία παραγραφής της αξίωσης επιστροφής φόρου.

Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ ορίζεται ότι “η αξίωση του φορολογουμένου για επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβάλλει βάσει δήλωσής του, προϋποθέτει την αντίστοιχη ανάκληση της δήλωσης”.

Συνεπώς, “η ανάκληση αυτή μπορεί να γίνει είτε εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση είτε και μεταγενεστέρως μέχρις όμως του χρόνου εντός του οποίου ήταν δυνατή η βεβαίωση του φόρου από τη φορολογική αρχή, δηλαδή εντός του πενταετούς χρόνου παραγραφής της σχετικής φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου, εκτός εάν οριστικοποιηθεί στο μεταξύ η φορολογική εγγραφή”.

Με βάση τη νομολογία “ο φόρος καθίσταται αχρεώστητος και ενεργοποιείται η διάταξη για τριετή παραγραφή της αξίωσης επιστροφής του, πράγμα που ευνοεί το Ελληνικό Δημόσιο μόνο στις περιπτώσεις που γίνει αποδεκτή η υποβληθείσα ανάκληση εντός της πενταετίας, είτε εκδοθεί πράξη της φορολογικής αρχής είτε εκδοθεί απόφαση διοικητικού δικαστηρίου κατόπιν προσφυγής του φορολογουμένου κατά της ρητής, είτε υπάρξει σιωπηρή απόρριψη της δήλωσης ανάκλησης”.

Έτσι, για τις τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, που υποβάλλονται από 1.1.2014 ισχύει η πενταετής προθεσμία. Άρα η προθεσμία παραγραφής της αξίωσης επιστροφής φόρου αφορά τα εισοδήματα των χρήσεων μέχρι 31.12.2013.

Ακολουθεί η εγκύκλιος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ