24.03.19 | 10:51

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πολυθεσία στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ και αποδοχές: Τι ισχύει [Κρίση του ΕλΣυν]
30.07.18 | 06:45

Πολυθεσία στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ και αποδοχές: Τι ισχύει [Κρίση του ΕλΣυν]

Μετά τις σημαντικές κρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου – κατάταξη δημοσίου υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, έλεγχο μισθοδοσίας δημοσίων υπαλλήλων – που πρώτο και αποκλειστικά παρουσίασε το epoli.gr το Σαββατοκύριακο, σήμερα, το epoli.gr πάλι πρώτο και αποκλειστικά, δημοσιεύει άλλη μία σημαντική κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας για τους δημοσίους υπαλλήλους. Την πολυθεσία στο Δημόσιο και τις αποδοχές.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 37/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VIΙ Τμήμα κρίθηκε ως εν μέρει μη νόμιμο χρηματικό ένταλμα μισθοδοσίας υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλου που απασχολήθηκε από κοινωφελή επιχείρηση Ο.Τ.Α.

Το ζήτημα που τέθηκε εν προκειμένω αφορούσε συνδυαστικά το ζήτημα της πολυθεσίας στο Δημόσιο, αλλά και της εξαίρεσης από την πολυθεσία των μουσικών και των καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Το Κλιμάκιο έκρινε ότι, από τον κανόνα της πολυθεσίας στο Δημόσιο εξαιρούνται οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., αλλά και οι μουσικοί, οι καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων και εν γένει το προσωπικό που ασκεί καλλιτεχνικό έργο.

Έκρινε, όμως, επιπλέον, ότι οι αποδοχές της δεύτερης θέσης πρέπει να περιοριστούν μόλις στο 30% των προβλεπόμενων αποδοχών, καθότι στην έννοια του καλλιτεχνικού έργου δεν μπορεί να υπάγονται και τα καθήκοντα του Διευθυντή Ωδείου, καθότι αυτά είναι διοικητικά και οργανωτικά.

Εν προκειμένω, υπάλληλος με μόνιμη οργανική θέση στο Κρατικό Ωδείο Αθηνών έλαβε άδεια για άσκηση παράλληλων καθηκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε κοινωφελή επιχείρηση Ο.Τ.Α., στην οποία μάλιστα ανέλαβε καθήκοντα Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Ωδείου.

Το πρώτο χρηματικό ένταλμα πληρωμής της δαπάνης μισθοδοσίας, στην οποία περιλαμβανόταν και επίδομα θέσης ευθύνης, εστάλη για θεώρηση στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έκρινε ως μη νόμιμη τη σχετική δαπάνη.

Κατόπιν επανυποβολής το χρηματικό ένταλμα εστάλη στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έκρινε ότι, νόμιμα απασχολείται η υπάλληλος και σε δεύτερη θέση στον δημόσιο τομέα, καθώς εν προκειμένω δεν ισχύει ο κανόνας απαγόρευσης της πολυθεσίας, αλλά και ότι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής δεν ασκεί καλλιτεχνικό έργο κατά την έννοια που αποδίδει σε αυτό ο Νόμος, και για το λόγο αυτό θα πρέπει η υπάλληλος να λάβει μόνο το 30% των αποδοχών της θέσης. 

Επισυνάπτεται η κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

[Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468]

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ