11.08.20 | 15:44

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

“Πολυνομοσχέδιο” ΥΠΕΣ: Τη Δευτέρα στη Βουλή - Η διαδικασία
15.07.17 | 08:52

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Τη Δευτέρα στη Βουλή - Η διαδικασία

Κατατέθηκε στη Βουλή, το “πολυνομοσχέδιο” του Υπουργείου Εσωτερικών για τους Ο.Τ.Α. ή κατά το τυπικό, σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία, που σας παρουσιάζει το epoli.gr το επόµενο της κατάθεσης στάδιο της διαδικασίας για την προώθηση των νοµοσχεδίων προς συζήτηση και ψήφιση, είναι η αναπαραγωγή και η εκτύπωσή τους στο Tυπογραφείο της Bουλής, η διανοµή του νοµοσχεδίου στους Bουλευτές και η εισαγωγή του για επεξεργασία και εξέταση ή για συζήτηση και ψήφιση στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.

Έτσι, στις 6 το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας, 17 Ιουλίου 2017, στην Αίθουσα Γερουσίας, θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, με θέμα ημερήσιας διάταξης το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ.

Εισηγητές θα είναι οι Αναστάσιος Πρατσόλης και Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται «έτοιμο για συζήτηση» - έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή όλα τα προαναφερόµενα στάδια - και είναι έτοιµο να συζητηθεί στη Bουλή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ