19.06.18 | 09:39

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πολυνομοσχέδιο: Γονεϊκές άδειες και κατ' οίκον έλεγχος ασθενών υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
13.07.17 | 12:53

Πολυνομοσχέδιο: Γονεϊκές άδειες και κατ οίκον έλεγχος ασθενών υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Προβλέψεις επέκτασης των γονεϊκών αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους, τρίτεκνους και πολύτεκνους και κατ’ οίκον εξέταση ασθενών Δημοτικών & Περιφερειακών Υπαλλήλων από ιατρό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, σε εξαιρετική περίπτωση, εμπεριέχονται στο κατατεθέν στη Βουλή Πολυνομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών για τους Ο.Τ.Α., όπως αναλύει το epoli.gr.

Ειδικότερα,

Με το Άρθρο 95 του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΣ, για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους, που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι η γονεϊκή άδεια ανέρχεται σε 5 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

Με το Άρθρο 96 του “πολυνομοσχεδίου” ο κατ’ οίκον έλεγχος ασθενούντων υπαλλήλων Δήμων και Περιφερειών ανατίθεται σε ιατρούς των οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.

Αν δεν υπηρετεί στον οικείο Ο.Τ.Α. ιατρός των ανωτέρω ειδικοτήτων, καθήκοντα ιατρού ελεγκτή μπορούν να ανατεθούν σε ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ