21.01.21 | 17:55

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολυάριθμες θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ έως και 2 χρόνια στον ΟΚΑΝΑ [Οι Προκηρύξεις]
29.11.20 | 09:28

Πολυάριθμες θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ έως και 2 χρόνια στον ΟΚΑΝΑ [Οι Προκηρύξεις]

13 ανακοινώσεις-προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [έως και 2 έτη], του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (0ΚΑΝΑ), σχεδόν σε ολόκληρη τη Χώρα. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά οχτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της Πράξης, με έδρα την ΠΕ Θεσσαλονίκης:

3Η ΥΠΕ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ (ΑΚΗΑ) ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ:

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ΄ Ή Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 1 ΘΕΣΗ

4Η ΥΠΕ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ (ΑΚΗΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

 

2. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Έργου, για 22 μήνες, και έως την λήξη της Πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής:

1Η ΥΠΕ

 • ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

 

3. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη, και έως λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου:

6Η ΥΠΕ, ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ/ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΡΓΟΣ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΣΠΑΡΤΗ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

 

4. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης:

4Η ΥΠΕ

Δράμα

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

Καβάλα

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

Ξάνθη

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

Κομοτηνή

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

Αλεξανδρούπολη

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

 

5. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη και έως της λήξη του Προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής:

1Η ΥΠΕ, ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ / ΔΙΑΣΩΣΤΗ / ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ “NOMIMEΣ” ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ :1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ –ΜΑΙΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ): 1 ΘΕΣΗ
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΑΘΗΝΑ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

2Η ΥΠΕ, ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ / ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ / ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

 

6. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

2Η ΥΠΕ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΛΗΜΝΟΣ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

 

7. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά σαράντα (40) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

6Η ΥΠΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ): 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΠΑΤΡΑ)

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΥΕΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ): 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΑΤΡΑ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΥΡΓΟΣ

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ
 • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

 

8. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της Πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

2Η ΥΠΕ

ΚΩΣ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΣΥΡΟΣ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΑΡΟΣ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΡΟΔΟΣ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

 

9. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά οχτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη, και έως την λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

6Η ΥΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΛΕΥΚΑΔΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

 

10. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της Πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Κρήτης:

7Η ΥΠΕ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΧΑΝΙΑ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

 

11. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά οχτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Ηπείρου:

6Η ΥΠΕ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΚ) (ΠΡΕΒΕΖΑ)

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΑΡΤΑ

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

 

12. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

3Η ΥΠΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ
 • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΕΔΕΣΣΑ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

4Η ΥΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΣΕΡΡΕΣ

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

 

13. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης, για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

3Η ΥΠΕ

ΓΡΕΒΕΝΑ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΟΖΑΝΗ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΦΛΩΡΙΝΑ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

Αιτήσεις και στις 13 Προκηρύξεις: 01/12 - 08/12/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΟΚΑΝΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 7 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 8 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 9 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 10 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 11 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 12 | Προβολή/κατέβασμα
ΟΚΑΝΑ 13 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ