07.03.21 | 17:05

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολλές ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Δήμους, Περιφέρειες [Προκηρύξεις]
17.02.21 | 09:30

Πολλές ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Δήμους, Περιφέρειες [Προκηρύξεις]

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Τεχνιτών, ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και άλλες πολλές ειδικότητες σε Προκηρύξεις [επισυνάπτονται] Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., που παρουσιάζει το πρωί της Τετάρτης το epoli.gr.

Συγκεκριμένα, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως και 28/2/2021 και ημερομηνία λήξης 5/7/2021, στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, για την διοικητική υποστήριξη των Εποπτών Δημόσιας Υγείας και των αρμοδίων υπαλλήλων για ελέγχους του άρθρου 5, της αριθμ. Πρωτ. Δ1Α/Γ.Π/ΟΙΚ.67924/23-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Α 4709), καθώς και για τη συλλογή, καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ελέγχων των μέτρων τήρησης, για την αποφυγή διασποράς του COVID - 19 σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, σχολεία και γενικά χώρους συνάθροισης πολιτών, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19/

Αιτήσεις: 17/02 – 19/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, για την κάλυψη και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω για την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

 • ΠΕ Διοικητικού: 1 άτομο, 2 μήνες
 • ΤΕ Διοικητικού: 1 άτομο, 8 μήνες
 • ΔΕ Τεχνιτών:  1 άτομο, 8 μήνες
 • ΔΕ Οδηγών: 1 άτομο, 8 μήνες
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων: 3 άτομα, 2 μήνες

Αιτήσεις έως και 17/02/2021.

 

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2020-2021:

 • ΠΕ Οικονομικού: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος, ήτοι έως 31-7-2021, 1 άτομο
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος, ήτοι έως 31-7-2021, 1

Αιτήσεις: 17/02 – και 26/02/2021.

 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-07-2021, 1 άτομο
 • ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-07-2021, 1

Αιτήσεις: 18/02 – 01/03/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας:

 • ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως: Δέκα (10) άτομα, από την υπογραφή της σύμβασης έως την συμπλήρωση του 8μήνου από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.3584/2007 (Α’143), το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’28) και άρθρο 74 του ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/6-11-2020), ήτοι έως 5-7-2021.

Αιτήσεις: 17/02 – και 19/02/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜΠΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών:

 • ΔΕ Τεχνίτης υδραυλικός: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Βοηθός Υδραυλικού: 8 μήνες, 1
 • ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις: 17/02 – 26/02/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

Εργάτες, εργατοτεχνίτες, πτυχιούχοι σε Προκηρύξεις του Υπουργείου Πολιτισμού

Αυτές είναι οι επόμενες θέσεις ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ στο Υπουργείο Τουρισμού [ΦΕΚ]

Ανακοινώθηκαν προσλήψεις έως και 12 μήνες από Δήμους, Φορείς του Δημοσίου

Τεχνίτες, οικοδόμους, ξυλουργούς, ψυκτικούς, σιδεράδες, τεχνικούς Η/Υ ζητά η ΕΛ.ΑΣ.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜΠΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ) | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ