23.06.18 | 22:24

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι εξαιρούνται από τις πληρωμές με "πλαστικό χρήμα"
20.12.16 | 07:39

Ποιοι εξαιρούνται από τις πληρωμές με πλαστικό χρήμα

Σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις διατάξεις για το "πλαστικό χρήμα" και την οικειοθελή αποκάλυψη η οποία δεν αφορά μόνο αδήλωτα εισοδήματα αλλά φορολογητέα ύλη παρελθόντων ετών και ουσιαστικά πρόκειται για νέου τύπου περαίωση, προχώρησε το Yπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, με τροπολογίες στο νομοσχέδιο:

  • Η οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων αντικαθίστανται με τις λέξεις «Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών». Επίσης η καταβολή της οφειλής για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση γίνεται εφάπαξ εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, του τέλους ή της εισφοράς ενώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μέχρι την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής.
  • Αφορολόγητο με "πλαστικό χρήμα". Εξαιρούνται οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών και τα άτομα με αναπηρία από 80% και άνω και όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση που φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις.
  • Στις πληρωμές με "πλαστικό χρήμα", που εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου περιλαμβάνονται και οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.
  • Με απόφαση του Yπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι εξαιρούμενες δαπάνες και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
  • Επιπλέον, κίνητρα θα δοθούν στους φορολογούμενους που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης με "πλαστικό χρήμα".

 

 ΠΗΓΗ: imerisia.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ