27.09.20 | 06:25

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πλήθος προσλήψεων πτυχιούχων - επιστημονικού προσωπικού στο Δημόσιο [Προκηρύξεις]
06.08.20 | 18:34

Πλήθος προσλήψεων πτυχιούχων - επιστημονικού προσωπικού στο Δημόσιο [Προκηρύξεις]

Το epoli.gr σήμερα παρουσιάζει Προκηρύξεις [επισυνάπτονται] πρόσληψης πτυχιούχων – επιστημονικού προσωπικού, σε Νομικά Πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα,

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ν / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Αιτήσεις έως 21/08/2020.

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ν / ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΡΗΤΗΣ.

Αιτήσεις έως 20/08/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη MSc [Πτυχίο Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής Πανεπιστημιακού τομέα, 2. Μεταπτυχιακό τίτλο στις Περιβαλλοντικές επιστήμες της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένο της αλλοδαπής].

2. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη [TΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών].

3. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη [ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΥ].

Αιτήσεις και στις τρεις (3) Προκηρύξεις έως 24/08/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.

Mία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την υπογραφή της μέχρι τις 31/12/2022, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών.

Αιτήσεις έως 24/08/2020.

 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”

Μία θέση Διαχειριστή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων [Πτυχίο ΑΕΙ] στo πλαίσιο υποστήριξης των εκτελούμενων ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων.

Αιτήσεις έως 26/08/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Μαθηματικός], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Πληροφορικός], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις και στις τρεις (3) Προκηρύξεις έως 24/08/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1. Πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργου:

  • Πτυχιούχος Φυσικός ή Γεωλόγος / 1
  • Πτυχιούχος Γεωλόγος ή Φυσικός με εξειδίκευση στην Γεωφυσική –Σεισμολογικά Δίκτυα / 1
  • Πτυχιούχος Φυσικός ή Γεωλόγος με εξειδίκευση στη Φυσική – Γεωφυσική / 1
  • Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός / 1
  • Πτυχιούχος Γεωλόγος με εξειδίκευση στη Γεωφυσική-Τεχνική Σεισμολογία / 1.

Αιτήσεις έως 25/08/2020.

2. Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης έργου:

Πτυχιούχος Γεωπόνος ΑΕΙ / 1 άτομο.

Αιτήσεις έως 26/08/2020.

3. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργου:

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ Γεωπονίας / 1 άτομο
  • Πτυχιούχος ΑΕΙ Γεωπονίας / 1 άτομο.

Αιτήσεις έως 25/08/2020.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/τριας – στο πλαίσιο έργου:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ): 1
  • Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ): 1.

Αιτήσεις έως 21/08/2020.

 

ΚΑΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού [Ένας / μία Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με την προκήρυξη αντικείμενο], με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων.

Αιτήσεις έως 19/08/2020.

 

ΜΟΔ Α.Ε.

Η ΜΟΔ Α.Ε καλεί στελέχη της ΠΕ/ΤΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας, που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης της νέας Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.

Αιτήσεις έως 15/09/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ν / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ν / ΚΡΗΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΑΠΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΜΟΔ Α.Ε. | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ