23.07.18 | 05:23

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πληρωμή συμβασιούχων - “παρατασιούχων” Καθαριότητας OTA – Τι λέει ο νόμος [ΦΕΚ]
07.08.17 | 07:29

Πληρωμή συμβασιούχων - παρατασιούχων Καθαριότητας OTA – Τι λέει ο νόμος [ΦΕΚ]

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ., ο Ν.4484: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», στον οποίο εμπεριέχονται σημαντικές διατάξεις, που αφορούν τους Ο.Τ.Α.

Μεταξύ αυτών - όπως παρουσιάζει σήμερα πρώτο το epoli.gr - το Άρθρο 83, που ορίζει τη νομιμότητα δαπανών συμβάσεων Καθαριότητας, θέμα, που μέχρι και σήμερα αποτελεί ζήτημα προς λύση, για αρκετούς Δήμους της Χώρας, όπως έχει παρουσιάσει σε αναλυτικά και αποκλειστικά ρεπορτάζ του το epoli.gr

Ειδικότερα, το Άρθρο 83 προβλέπει:

Α. Νομιμότητα Δαπανών συμβάσεων καθαριότητας

Με το άρθρο 83 ορίζεται ότι οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 που δεν έχουν εκκαθαρισθεί µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπ’ αριθ. 0167/30.6.2017 Πράξης του I τµήµατος του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται σύννοµες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισµών των οικείων φορέων.

 

To Άρθρο 83

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ