25.09.20 | 23:14

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΦΟΡΕΙΣ » ΠΕΤΑ Α.Ε.

ΠΕΤΑ Α.Ε.: «Οι δήμοι πρέπει να στραφούν στις Α.Π.Ε.»
11.06.13 | 10:45

ΠΕΤΑ Α.Ε.: Οι δήμοι πρέπει να στραφούν στις Α.Π.Ε.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας του Ευρωπαϊκού Έργου “RECEOCITIES” ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΕΤΑ Α.Ε., Στάθης Ραγκούσης, παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων Α.Π.Ε. στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020».

Μεταξύ των άλλων, ο κ. Ραγκούσης αναφέρθηκε στον πολυδιάστατο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο περιβάλλον και την ενέργεια, ως καταναλωτή ενέργειας, ως εμψυχωτή-διαμορφωτή της κοινής γνώμης για την προώθηση των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και στον προγραμματικό ρόλο της για τον σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης.

«Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δημοτικών εγκαταστάσεων, ο οδοφωτισμός, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα στις τοπικές δημόσιες προμήθειες, ο εκσυγχρονισμός  των δημοτικών μεταφορικών μέσων αποτελούν τους κύριους τομείς  παρέμβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως καταναλωτή ενέργειας.

Ο σχεδιασμός της τοπικής ανάπτυξης με τομές στην πολεοδομία και την οικιστική επέκταση, στο δίκτυο αστικών μεταφορών, στην αστική ανάπλαση, επιτρέπουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει δυναμικά στην επίτευξη των στόχων για την Ενέργεια το 2020

Ο ρόλος των δήμων παραμένει επίσης καθοριστικός και στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, στην παροχή κινήτρων στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις για την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και για την προώθηση της χρήσης των Α.Π.Ε. σε τοπικό επίπεδο.

Η παραγωγή  ενέργειας από Α.Π.Ε. σε τοπικό επίπεδο από τους δήμους, παρέχει την δυνατότητα της λιγότερης εξάρτησης από δαπανηρότερες ενεργειακές πηγές και προσκομίζει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες δημοτικών και σχολικών κτιρίων αλλά και στον οδοφωτισμό, η χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας για αφαλάτωση, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε δημοτικές εκτάσεις, η χρήση της αβαθούς γεωθερμίας για την θέρμανση κτιρίων, αθλητικών και άλλων δημοτικών εγκαταστάσεων είναι μερικές από τις δυνατότητες, αλλά και τις καλές πρακτικές της ενεργειακής παρέμβασης των δήμων, που μπορούν και πρέπει αποτελέσουν  προτάσεις και ενεργειακά έργα των δήμων της Ελλάδας».

Όπως επεσήμανε καταλήγοντας ο κ. Ραγκούσης «για να γίνουν όλα αυτά πράξη απαιτείται πρωτίστως ένα Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής Πολιτικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ένα Σχέδιο Δράσης για κάθε δήμο. Η υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της ενεργειακής της πολιτικής και της αξιοποίησης των Α.Π.Ε. περιλαμβάνει τόσο την ενίσχυση της εσωτερικής της ικανότητας για υλοποίηση των σχεδίων (ωρίμανση, συμβασιοποίηση) όσο και την μόχλευση κεφαλαίων με την αναζήτηση και την αξιοποίηση πρόσθετων επενδυτικών κεφαλαίων». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ