05.06.20 | 08:55

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Βελτιώνεται ο δρόμος Θήβα-Λιβαδειά
29.11.13 | 10:07

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Βελτιώνεται ο δρόμος Θήβα-Λιβαδειά

Από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για την εκπόνηση της µελέτης µε πλήρη τίτλο «Βελτίωση της ΠΕΟ Θήβας - Λιβαδειάς, από το πέρας της παράκαµψης Αλιάρτου έως τη διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, µε παράκαµψη της Αγίας Παρασκευής», προϋπολογισµού 550.000 ευρώ. 
 
Πρόκειται για τµήµα του δρόµου µήκους 8,1 χιλιοµέτρων, που ξεκινώντας από τη διασταύρωση Αγ. Γεωργίου ακολουθεί, µε τις απαραίτητες διαπλατύνσεις και προσαρµογές, την υφιστάµενη χάραξη µέχρι την Αγία Παρασκευή. 

Στη συνέχεια παρακάµπτει βόρεια τον υπάρχοντα δρόµο, µε σκοπό την παράκαµψη της Αγίας Παρασκευής σε απόσταση περίπου 800 µέτρα από τον οικισµό. 
Μετά την παράκαµψη, η χάραξη συναντά εκ νέου τον άξονα Θήβα - Λιβαδειά, τον οποίο διαπλατύνει και βελτιώνει µέχρι την προβλεπόµενη έξοδο της παράκαµψης Αλιάρτου. 

Πρόκειται για µια µεγάλη και σηµαντική παρέµβαση µε τελικό στόχο την αναβάθµιση σε σύγχρονη οδική αρτηρία του παλιού εθνικού δρόµου Θήβα - Λιβαδειά, ο οποίος είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες της Βοιωτίας και της Στερεάς Ελλάδας. 

Είναι γνωστό ότι ο δρόµος αυτός δέχεται µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο αφού διασχίζει διαµπερώς τη Βοιωτία και παράλληλα εξυπηρετεί την πρόσβαση στη Φωκίδα, αλλά και τη Φθιώτιδα µέσω της Λοκρίδας.  

Όπως επισηµαίνει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Κλέαρχος Περγαντάς: 

«Ο δρόµος Θήβα - Λιβαδειά αποτελεί µια µεγάλη µας προτεραιότητα εδώ και χρόνια, από την εποχή των Νοµαρχιακών µας θητειών και φυσικά τώρα ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Να τονίσουµε πως την αρµοδιότητα για παρεµβάσεις στο δρόµο αυτό, δευτερεύοντος εθνικού δικτύου, την αποκτήσαµε µε την ανάληψη των περιφερειακών µας καθηκόντων και βεβαίως προχωράµε όσο πιο γρήγορα µπορούµε και όσο µας επιτρέπουν τα στενά δηµοσιονοµικά δεδοµένα σε µελέτες και έργα για τη βελτίωσή του. 

Συγκεκριµένα: 

- Έχουµε σχεδόν ολοκληρώσει και ήδη παραδώσει σε κυκλοφορία το νέο τµήµα που περιλαµβάνει τον ανισόπεδο κόµβο των Βαγίων έως τη διασταύρωση Μαυροµατίου, δαπάνης περίπου 4 εκ. ευρώ, το οποίο χρηµατοδοτούµε από το Περιφερειακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ. 

- Προχωρούµε, µε αυτή την προκήρυξη, στη µελέτη του τµήµατος από την έξοδο Αλιάρτου έως τη διασταύρωση του Αγίου Γεωργίου. 

- Έχει ολοκληρωθεί η προµελέτη και δροµολογούµε τις διαδικασίες οριστικής µελέτης από τη διασταύρωση Μαυροµατίου έως έξοδο Αλιάρτου µε παράκαµψη Αλιάρτου. 

- ∆ροµολογούµε παράλληλα τις µελέτες του εναποµείναντος τµήµατος του δρόµου Θήβα  - Λιβαδειά, προς τη Θήβα.  

Στόχος µας είναι να ολοκληρωθεί η βελτίωση της χάραξης, η αναβάθµιση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών, οι αναγκαίες παρακάµψεις των οικισµών, έτσι ώστε να υπάρχουν πλήρεις µελέτες για έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα µε εξίσου σύγχρονες και ασφαλείς κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Έναν δρόµο που είναι προτεραιότητα για τη Στερεά Ελλάδα και επιδιώκουµε να τον αναδείξουµε σε ώριµο έργο και να έχουµε τη δυνατότητα να δικεδικήσουµε τη χρηµατοδότηση της πλήρους κατασκευής του». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ