19.12.18 | 13:14

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣτΕ: Πενταετής παραγραφή για αξιώσεις ιδιώτη έναντι του Δημοσίου
10.11.17 | 05:43

ΣτΕ: Πενταετής παραγραφή για αξιώσεις ιδιώτη έναντι του Δημοσίου

Με απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε συνταγματική η 5ετής παραγραφή αξιώσεων ιδιώτη ενάντια στο Δημόσιο εφ’ όσον η υπόθεση τελεσιδικήσει, όπως και η 20ετής διάρκεια αξιώσεων του Δημοσίου και των ΟΤΑ ενάντια σε ιδιώτη.

Έτσι εάν ένας ιδιώτης έχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρους του ελληνικού δημοσίου, η αξίωσή του για αποζημίωση έχει ισχύ εντός 5ετίας. Ενώ εάν το Δημόσιο ή οι ΟΤΑ έχουν τελεσίδικη απόφαση για αξίωση έναντι ιδιώτη, αυτός οφείλει να καταβάλει αποζημίωση εντός 20ετίας και μετά το πέρας αυτής παραγράφεται.

Οι δικαστές του ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκριναν με την απόφαση 2851/2017 του ΣΤ' Τμήματος ότι «η προβλεπόμενη πενταετής παραγραφή είναι “εύλογη” και παρέχει “επαρκή χρόνο στον επιμελή διάδικο για την διεκδίκηση των αξιώσεών του». Ομόφωνα οι δικαστές έκριναν ότι, η διάταξη του Ν. 2362/1995 δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Ενώ κατά πλειοψηφία κρίθηκε ότι, δεν αντιβαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το σκεπτικό της απόφασης που δημοσιοποιήθηκε στο www.humanrightscaselaw.gr αναφέρει ότι, η διαφοροποίηση της περιόδου ως την παραγραφή «δικαιολογείται από λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, και συγκεκριμένα από την ανάγκη ταχείας εκκαθαρίσεως των βεβαιωμένων με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αξιώσεων κατά του Δημοσίου καθώς και των ΟΤΑ, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία της περιουσίας και της οικονομικής κατάστασης αυτών, προς αποφυγή ανατροπής, μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος των οικονομικών δεδομένων κατά συνεκτίμηση των οποίων το Δημόσιο και οι ΟΤΑ προβαίνουν στο σχεδιασμό της οργανώσεως και του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης (πρβλ. ΑΕΔ 1, 2/2012, 25/2012)».

Με στοιχεία από το www.humanrightscaselaw.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ