28.03.20 | 22:02

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γ. Πατούλης: «Στη σωστή κατεύθυνση το Ν/Σ του ΥΠΕΣ» - Το Υπόμνημα
25.02.20 | 15:30

Γ. Πατούλης: Στη σωστή κατεύθυνση το Ν/Σ του ΥΠΕΣ - Το Υπόμνημα

Τις θέσεις, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) επί του νομοσχεδίου του υπ. Εσωτερικών ««Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» προσδιόρισε ο Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αρμόδια Eπιτροπή της Βουλής, καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα (ακολουθεί).

Κατά την παρέμβασή του ο κ. Πατούλης, παρουσία του υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου και του υφ. Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου, υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, όπως επισήμανε, υπάρχουν κάποιες διατάξεις που χρήζουν βελτιώσεων, προκειμένου η λειτουργία της Αυτοδιοίκησης να είναι πιο αποτελεσματική, προς όφελος των πολιτών.

Ειδικότερα, επικαλούμενος τις αλλαγές που προωθεί το νομοσχέδιο στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης των Περιφερειών, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει προκαλέσει πολλά και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

«Η Περιφέρεια Αττικής, λόγω της κινητικότητας μέσω της οποίας στελέχη μας με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μετακινούνται οργανικά προσβλέποντας σε οικονομικά και θεσμικά οφέλη, έχει αφυδατωθεί» τόνισε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Κατά το τελευταίο έτος έχουν αποχωρήσει 82 στελέχη μας, ενώ με τον νέο κύκλο κινητικότητας δεκάδες υπάλληλοί μας, σπεύδουν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση. Αυτή τη στιγμή οι κενές οργανικές μας θέσεις είναι 1.376».

Στη συνέχεια τόνισε πως δεν γίνεται αντιληπτό γιατί υπάρχει μεγάλη μισθολογική διαφορά για παράδειγμα μεταξύ του υπηρεσιακού Γραμματέα ενός υπουργείου, με τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας αλλά και γιατί τα όργανα της κεντρικής διοίκησης έχουν τη δυνατότητα άρνησης της απόσπασης στελεχών του δημοσίου, στο γραφείο του Περιφερειάρχη.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως για τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κινητικότητα και την αντιμετώπισή τους, η ΕΝΠΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, μέσα από ειδική διαδικασία κατά παρέκκλιση μετατάξεων στις Περιφέρειες και διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς.

«Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και δεν ενισχυθούμε με το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, πολύ φοβάμαι πως οι Περιφέρειες θα περιέλθουν σε δεινή κατάσταση και δεν θα μπορούν να εξυπηρετούν αποτελεσματικά και γρήγορα τους πολίτες που είναι και το ζητούμενο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα ο Περιφερειάρχης Αττικής διατύπωσε κάποιες παρατηρήσεις της ΕΝΠΕ επί συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την ανάγκη διοικητικής και λειτουργικής επάρκειας των Περιφερειών χωρίς τη συνδρομή τρίτων φορέων, το σύστημα υποβοήθησης των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ μέσω της δυνατότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ, της ΜΟΔ ΑΕ, των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δικτύων Δήμων και τη σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την μορφή Ανωνύμων Εταιρειών ειδικού σκοπού.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

 

Αξιότιμοι κύριοι/ες Βουλευτές,

Επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», θέτουμε υπόψη σας, τις συνημμένες στο παρόν, απόψεις και προτάσεις μας, όπως διαμορφώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, της 24ης Φεβρουαρίου 2020.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.

Γιώργος Πατούλης

 

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Με τις διατάξεις του συζητούμενου νομοσχεδίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων και ζητήματα που αφορούν θέματα λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδίως στο πεδίο αναπτυξιακής στρατηγικής και προοπτικής και παράλληλα επιχειρούνται σημειακές  παρεμβάσεις που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον, επιχειρούνται αλλαγές στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όπως και σε υπηρεσιακά θέματα αυτών.

Το νομοσχέδιο κινείται καταρχήν σε θετική κατεύθυνση και επιλύει κάποια ζητήματα που αφορούν τους ΟΤΑ, υπάρχουν όμως και διατάξεις που εύλογα δημιουργούν προβληματισμούς ως προς τις ρυθμίσεις που εισάγουν.

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου, εισάγεται ο θεσμός της τεχνικής βοήθειας τόσο των υπηρεσιών διαχείρισης των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και των δυνητικών δικαιούχων (Δήμων και Περιφερειών) ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκομένων υπηρεσιών και κυρίως των δικαιούχων,  για την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα προγράμματα. Αναφορικά με τις Περιφέρειες, ορίζεται ότι μπορούν να αναθέτουν σε φορέα με εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση, εκτέλεση και παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την επιστημονική και διοικητική υποστήριξή τους, για την προετοιμασία των τεχνικών δελτίων και την υποβολή αιτημάτων ένταξης.

Πάγια θέση της Ένωσης Περιφερειών είναι η ενίσχυση των Περιφερειών με  επαρκές και εξειδικευμένο δυναμικό, σε συνδυασμό με την αναγκαία χρηματοδότησή τους για την επίτευξη των σκοπών τους και την ορθή, εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Στόχος είναι οι Περιφέρειες να σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με διοικητική και λειτουργική επάρκεια, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή τους από τρίτους φορείς. Ως εκ τούτου φρονούμε ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει να εμπεριέχει και ρυθμίσεις  προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση.      

Με το άρθρο 3, προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την  μορφή Ανωνύμων Εταιρειών ειδικού σκοπού, οι οποίες θα  λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος  και θα συμπράττουν με τους  ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, στην υλοποίηση  της αναπτυξιακής τους πολιτικής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου, οι εταιρείες αυτές, ουσιαστικά, αποτελούν επιβεβλημένη μετεξέλιξη των ήδη υφισταμένων  Αναπτυξιακών Εταιρειών που λειτούργησαν με επιτυχία επί εικοσιπέντε έτη και αποτέλεσαν τους μόνους μοχλούς τοπικής ανάπτυξης.  Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται τα θέματα συγκρότησης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσής τους. Είναι σαφές ότι οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, στις οποίες θα ανατίθεται η εκτέλεση και υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η συμβουλευτική, επιστημονική και τεχνική στήριξη των Δήμων και των Περιφερειών, μπορούν να αποτελούν αναπτυξιακό εργαλείο για τους ΟΤΑ, αποδεσμευμένο από γραφειοκρατικές  δυσλειτουργίες, παράλληλα όμως, θα πρέπει να ενισχυθούν και  οι Περιφέρειες ώστε να ασκούν τις αρμοδιότητές τους επαρκώς, απροβλημάτιστα και με αποτελεσματικότητα, όπως παραπάνω επισημάναμε.

Με το άρθρο 4, εισάγεται ένα σύστημα υποβοήθησης των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ μέσω της δυνατότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ, της ΜΟΔ ΑΕ, των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δικτύων Δήμων, εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ώστε να εκκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων. Και σε αυτή την περίπτωση επισημαίνουμε ότι το κύριο ζητούμενο πρέπει να αποτελεί η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειών.

Με το άρθρο 7, δημιουργείται  «Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ώστε να καταγραφεί το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού τους και της οικονομικής τους λειτουργίας, για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών. Πρόκειται για διάταξη με θετικό πρόσημο.

Με το άρθρο 8, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή να αναθέτουν σε εξωτερικούς συμβούλους, τη συμβουλευτική – επιστημονική υποστήριξή τους για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος. Και αυτή η διάταξη βρίσκεται στο πνεύμα της συνδρομής των ΟΤΑ από τρίτους φορείς για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων τους.

Με το άρθρο 9, προστίθενται και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους φορείς με τους οποίους μπορούν να συμβληθούν οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης (άρθρου 100 Ν. 3852/2010), με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες – η διάταξη αυτή ευθυγραμμίζεται με το εισαγόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 παρέχεται η δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, παράτασης των Προγραμματικών Συμβάσεων του Ν. 4412/2016, πέραν του προβλεπομένου χρονικού ορίου παράτασης (άρθρ. 206 παρ. 1 περ. γ’ Ν. 4412/2016) και μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία λήξης της πρώτης παράτασης, οι οποίες είχαν συναφθεί μεταξύ των Περιφερειών και των Υγειονομικών Περιφερειών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού νοσοκομείων. Η ρύθμιση αυτή επιλύει το πρόβλημα της αδυναμίας των νοσοκομείων να αποδεχθούν τις προμήθειες  και τον εξοπλισμό και είναι σαφέστατα θετική.

Με το άρθρο 11, παρ. 4, περίπτωση β’, τροποποιείται η περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, παρέχοντας τη δυνατότητα, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, να αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της Περιφέρειας ή δημοσίους υπαλλήλους. Η διάταξη κινείται σε θετική κατεύθυνση.

Με το άρθρο 11, παρ. 8, οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειών αυξάνονται σε (μπορούν να είναι έως) οκτώ. Η εν λόγω ρύθμιση είναι απολύτως θετική καθώς δίνει τη δυνατότητα στον Περιφερειάρχη να ορίσει και άλλους Αντιπεριφερειάρχες, με σκοπό, την αποτελεσματικότερη διοικητική λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Με το άρθρο 12, παρ. 4, επιτρέπεται η ανάθεση -από τον Περιφερειάρχη- καθηκόντων ειδικών συμβούλων – επιστημόνων ή εμπειρογνωμόνων ειδικού αντικειμένου, σε πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης – για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι θα υπηρετούν εθελοντικά και δεν θα λαμβάνουν μισθό ή αποζημίωση παρά μόνον τα έξοδα εκτός έδρας κίνησης. Πρόκειται επίσης για μία θετική διάταξη καθώς οι ως άνω ειδικοί επιστήμονες μπορούν να βοηθήσουν το έργο των Περιφερειαρχών και μάλιστα με το ελάχιστο κόστος για την Περιφέρεια.

Με το άρθρο 13 δύναται η δυνατότητα, να καθορίζονται, με κοινή υπουργική απόφαση, οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος, πέραν των προβλεπομένων ορίων, των μετακινουμένων αιρετών της Περιφέρειας που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα της ΕΝ.Π.Ε.. Πρόκειται για απολύτως αναγκαία διάταξη λόγω της πολυπλοκότητας και της πολυπληθούς συγκρότησης των συλλογικών αυτών οργάνων.

Με το άρθρο 25 εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τα υπηρεσιακά οχήματα. Επικροτούμε και συμφωνούμε πλήρως με τις διατάξεις που αφορούν την προμήθεια ηλεκτρικών και υβριδικών επιβατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων καθώς και οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, χαμηλών ρύπων, φιλικών προς το περιβάλλον.

Αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμ. που αφορούν το σύστημα της στελέχωσης των υπηρεσιών του δημοσίου μέσω της ενδοδιοικητικής κινητικότητας, επισημαίνουμε ότι οι Περιφέρειες, κατ’ εξαίρεση και μόνο, γίνονται φορείς υποδοχής προσωπικού – απεναντίας, κατά κανόνα, αποτελούν φορέα προέλευσης υπαλλήλων του συστήματος κινητικότητας. Σε μεγάλο βαθμό, το γεγονός αυτό οφείλεται στις διατηρούμενες, ακόμη και σήμερα, επιδοματικές πολιτικές σε υπηρεσίες κυρίως της κεντρικής διοίκησης, οι οποίες αποτελούν κυριολεκτικά κίνητρο «διαφυγής» για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, όπου εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι διατάξεις «περί ενιαίου μισθολογίου». Φρονούμε ότι η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου πρέπει να είναι καθολική και πραγματικά ενιαία για όλο το δημόσιο (κεντρική – αποκεντρωμένη διοίκηση και ΟΤΑ) και οι όποιες τυχόν προσαυξήσεις ή επιδόματα επί μισθών πρέπει να αφορούν και να χορηγούνται στο σύνολο των υπαλλήλων της αυτής κατηγορίας, ειδικότητας, καθηκόντων και χρόνου υπηρεσίας, ανεξαρτήτως με την υπηρεσία που υπηρετούν.

Τέλος, αναφορικά με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 49, διευκολύνσεις και άδειες υπαλλήλων (ατόμων με αναπηρία, προβλήματα υγείας, υποβολή σε γυναικολογικούς ελέγχους, περιπτώσεις υιοθεσίας και αναδοχής κ.ά.), συμφωνούμε απολύτως.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ