23.06.18 | 19:05

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρέμβαση της ΚΕΔΕ για χορήγηση επιδόματος σε συμβασιούχους
19.05.17 | 06:22

Παρέμβαση της ΚΕΔΕ για χορήγηση επιδόματος σε συμβασιούχους

Μία σημαντική για τους συμβασιούχους Δήμων παρατήρηση, παρέμβαση, πρόταση της ΚΕΔΕ, επί των διατάξεων του Ν/Σ του ΥΠ.ΕΣ., με τίτλο, «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις ή αλλιώς Πολυνομοσχέδιο - "σκούπα", που πρώτο και αποκλειστικά παρουσίασε το epoli.gr, και αφορά τους εργαζομένους με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σε παραμεθόριους και νησιωτικούς Δήμους, παρέμβαση, που δε συμπεριλαμβάνεται στη σχετική πρόβλεψη του Άρθρου 34 του Πολυνομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών. 

 

Η παρέμβαση - πρόταση της ΚΕΔΕ

Άρθρο 34

«Η ΚΕΔΕ συμφωνεί με τη ρύθμιση αυτή, σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους παραμεθόριων περιοχών, με την προϋπόθεση να συμπεριληφθεί σε αυτή και το προσωπικό ΙΔΟΧ

 

Η πρόβλεψη του Υπ. Εσωτερικών 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ