18.01.21 | 09:47

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΦΟΡΕΙΣ » Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.

Παράταση θητειών Γενικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Ελεγκτικής Επιτροπής
19.11.20 | 14:23

Παράταση θητειών Γενικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Ελεγκτικής Επιτροπής

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στη συνεδρίασή του στις 22 Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (ψήφοι 32 υπέρ, 1 κατά και 1 λευκό), λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα υγειονομική συγκυρία και τις δυσκολίες, που αυτή συνεπάγεται για την πραγματοποίηση εκλογικών διαδικασιών, για την ανάδειξη Αντιπροσώπων στο επόμενο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., να δοθεί παράταση της θητείας του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία λήγει τον Απρίλιο του 2021.

«Με το δεδομένο αυτό, σας ενημερώνουμε, ότι στην παρούσα φάση δεν θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 48 του Καταστατικού περίοδος εκλογής των Αντιπροσώπων από τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., που ξεκινάει τον Δεκέμβριο του 2020. Έτσι, οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν υποχρεούνται να προβούν σε Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Αντιπροσώπων, καθώς εξάλλου, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό με βάση τους τρέχοντες υγειονομικούς περιορισμούς.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4722/2020 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 177/15-9-2020) η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων έχει παραταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για τις περαιτέρω ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβείτε και τον χρόνο, που θα πρέπει να λάβουν χώρα, θα ενημερωθείτε σχετικά με επόμενες αναλυτικές Ανακοινώσεις  της Ομοσπονδίας», τονίζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ