16.09.19 | 03:19

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκρεμών δικαιολογητικών υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
12.06.19 | 14:27

Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκρεμών δικαιολογητικών υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ

Αναρτήθηκε στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:6ΑΩ66-ΕΩΒ), η οποία αφορά παράταση προθεσμίας υποβολής εκκρεμών δικαιολογητικών για τους υποψήφιους ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Τονίζεται ότι η παράταση αφορά μόνο υποψήφιους με ελλιπή δικαιολογητικά, τα ονόματα των οποίων είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες των εξεταστικών κέντρων και η προθεσμία υποβολής των εκκρεμών δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα τα εκκρεμή δικαιολογητικά στα εξεταστικά κέντρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της ορθής παραλαβής τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ