04.06.20 | 21:41

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Παράταση παροχών για υπόχρεους εξέτασης ΚΕ.Π.Α. - Ποιους αφορά
23.08.17 | 08:28

Παράταση παροχών για υπόχρεους εξέτασης ΚΕ.Π.Α. - Ποιους αφορά

6μηνη παράταση χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών, που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το δικαίωμα αφορά πλέον την παράταση των συνταξιοδοτικών παροχών που χορηγούνται με αιτία την αναπηρία, οι οποίες εμφανίζονται στα μηχανογραφικά δελτία με λήξη συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας ρύθμισης και από 1.7.2017 και μετά. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της παροχής που δικαιούνταν πριν τη λήξη της για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξι (6) συνεχείς μήνες.

Επανάληψη χορήγησης της εν λόγω παροχής είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης του δικαιώματος που είχε λήξει για ορισμένο χρόνο και στη συνέχεια το δικαίωμα αυτό λήξει εκ νέου, με αποτέλεσμα να υφίσταται και πάλι εκκρεμότητα στα ΚΕ.Π.Α. για υγειονομική κρίση.

Αντίθετα, εάν δεν έχει μεσολαβήσει η έκδοση τέτοιας απόφασης και ο συνταξιούχους έχει ενταχθεί στους δικαιούχους των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016 δεν δικαιούται διαδοχικά εκ νέου την εν λόγω παράταση.

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ