28.05.20 | 08:31

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράταση δικαιολογητικών για τις Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ
30.03.20 | 19:26

Παράταση δικαιολογητικών για τις Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα καταχώρισης δικαιολογητικών ομάδων κλάδων των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των με αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019), 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/7-2-2020), και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/5-2-2020) Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, από το Υπουργείο Παιδείας γίνεται γνωστό ότι, «δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που έχουν διαμορφωθεί, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού», παρατείνεται η προθεσμία καταχώρισης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020.

«Οι επιμέρους προθεσμίες για την καταχώριση των δικαιολογητικών υποψηφίων ομάδων κλάδων δεν είναι αποκλειστικές, παρακαλούμε, όμως, για την κατά το δυνατό τήρησή τους», προσθέτει.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ