16.09.19 | 01:17

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράταση απασχόλησης εργαζομένων “Κοινωφελούς” σε Δήμους και Περιφέρειες
06.06.19 | 15:34

Παράταση απασχόλησης εργαζομένων Κοινωφελούς σε Δήμους και Περιφέρειες

Με Tροπολογία [επισυνάπτεται] των συναρμόδιων Υπουργών, επεκτείνεται  η χρονική διάρκεια των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα και για τους ωφελουμένους που απασχολούνται σε Δήμους και Περιφέρειες.

Επίσης, με την ίδια Τροπολογία, συνεχίζεται η απασχόληση προσληφθέντος προσωπικού, δυνάμει της ΣΟΧ 1/2018 (καθαριότητα κτιρίων ΟΑΕΔ), έως την έκδοση των προσωρινών πινάκων της ΣΟΧ 3/2018 και όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2019.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ