20.10.20 | 17:53

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρατάσεις των εκπαιδευτικών του Eξωτερικού
31.03.16 | 17:38

Παρατάσεις των εκπαιδευτικών του Eξωτερικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2016-2017 και το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου ημισφαιρίου (ΑΔΑ: 7ΒΒΣ4653ΠΣ-ΛΓΔ) δημοσιεύθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και η εγκύκλιος της παράτασης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2016-17 (ΑΔΑ: Ω6ΝΦ4653ΠΣ-ΟΤΖ).

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ