18.11.19 | 10:11

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παρά την 4μηνη παράταση εκτός εργασίας ωφελούμενοι Κοινωφελούς Δήμου
20.06.19 | 19:35

Παρά την 4μηνη παράταση εκτός εργασίας ωφελούμενοι Κοινωφελούς Δήμου

Ότι παρά το Υπουργείο Εργασίας - 4μηνη παράταση - 8μηνίτες της κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Χανίων ειδοποιήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ότι, από σήμερα βλέπουν την πόρτα της εξόδου, αποκαλύπτει το parakritika.gr παρουσιάζοντας σχετικό υπηρεσιακό email.

Σύμφωνα λοιπόν με το email, που σύμφωνα με το δημοσίευμα υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενος Διεύθυνσης Απασχόλησης αναφέρεται ότι…

…όσων ωφελουμένων η λήξη σύμβασης ολοκληρωθεί πριν την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της τροποποίησης της ΚΥΑ η οποία αφορά στην 4μηνη επέκταση του χρονικού διαστήματος τοποθέτησης, θα σταματήσει αυτονόητα η τοποθέτηση τους, θα εκδώσουν νέα κάρτα ανεργίας (πιθανόν να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για λήψη επιδόματος ανεργίας) και θα επανατοποθετηθούν όταν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η σχετική ΚΥΑ. 

Η δημοσίευση της ΚΥΑ δεν αφορά σε αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ, ούτε μπορεί να δοθεί χρονική πρόβλεψη της δημοσίευσης της. Μετά την δημοσίευση της, οι ωφελούμενοι που έχει λήξει η σύμβαση τους θα ενημερωθούν από τα ΚΠΑ2 προκειμένου να παρουσιαστούν στα ΚΠΑ2 , (να γίνει αναστολή λήψης επιδόματος ανεργίας) να εκδοθεί εκ νέου συστατικό σημείωμα υπόδειξης και οι φορείς να προχωρήσουν εκ νέου στην αναγγελία τοποθέτησης στο ΕΡΓΑΝΗ (ΕΝΤΥΠΟ Ε3.1).

Τα ανωτέρω αφορούν και για όσους ωφελούμενους στο μεσοδιάστημα προχωρήσουν στην εύρεση νέας εργασίας, δηλαδή θα ενημερωθούν από τα ΚΠΑ2 για το ΦΕΚ και εάν το επιθυμούν θα διακόψουν την εργασία τους, προκειμένου να εκδώσουν νέα κάρτα ανεργίας και να υποδειχθούν εκ νέου στους φορείς για την 4μηνη παράταση.

Το συγκεκριμένο email - σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ - ήρθε ως απάντηση σχετικού ερωτήματος που είχε υποβληθεί από υπηρεσία της Π.Ε. Χανίων:

Σε συνέχεια του με ημερομηνία 14/6/2019 e.mail σας σχετικά με την επέκταση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ 8/2018,

Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε για τα εξής:

 α) εάν οι ωφελούμενοι που έχει λήξει ή θα λήξει άμεσα η σύμβασή τους θα πρέπει να συνεχίσουν να προσέρχονται στην υπηρεσία ή όχι μέχρι την δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ σε ΦΕΚ; και

β) αν δεν πρέπει να προσέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ σε ΦΕΚ, ο φορέας μας θα πρέπει ή όχι να συμπληρώσει στο ΕΡΓΑΝΗ Z το Έντυπο Ε3.1, όπως ορίζεται στην Δημόσια Πρόσκληση 8/2018 (σελ.30, παρ.10.19 ii) και τι προθεσμία υπάρχει για την υποβολή;

 

 

photo: αρχείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ