05.08.20 | 01:54

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οριστική δικαίωση - μονιμοποίηση απολυμένων συμβασιούχων Καθαριότητας Δήμου
09.07.20 | 12:20

Οριστική δικαίωση - μονιμοποίηση απολυμένων συμβασιούχων Καθαριότητας Δήμου

Με την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. 982/2020 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) δέχθηκε στο σύνολό της, την αγωγή των εργαζομένων – συμβασιούχων «παρατασιούχων», οι οποίοι απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Παιανίας δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οποίοι προσέφυγαν δικαστικώς για την αναγνώριση της σχέσης εργασίας τους ως αορίστου χρόνου.

Το Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του, αναγνώρισε την ακυρότητα της απόλυσής τους και το γεγονός ότι συνδέονται με το εναγόμενο εξ’ αρχής με μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υποχρεώνοντας το εναγόμενο Δήμο Παιανίας να τους απασχολεί, δυνάμει της σύμβασης αυτής, στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή τους ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών τους προσόντων.

Συνήγορος των συμβασιούχων το Δικηγορικό Γραφείο Αντώνιος Ταμπάκος & Συνεργάτες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ