24.01.21 | 09:59

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας από τον Δήμο Πεντέλης
13.11.19 | 15:41

Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας από τον Δήμο Πεντέλης

Συνεδρίασε στις 5/11 υπό την προεδρία της Δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πεντέλης, με αντικείμενο την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα σχεδιασμού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φαινομένων πλημμυρικών, χιονοπτώσεων, παγετού και σεισμικών, εν όψει της χειμερινής περιόδου που ξεκινά, με έμφαση στα μέτρα πρόληψης που έχει ήδη λάβει ο Δήμος.

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά, στην τοποθέτησή της ευχαρίστησε τους παρισταμένους και τα μέλη των Εθελοντικών οργανώσεων για την επιτυχία αντιμετώπισης της αντιπυρικής περιόδου 2019. Έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη προετοιμασία του έμψυχου δυναμικού, του υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος. Επεσήμανε με έμφαση το γεγονός ότι τα περιστατικά πυρκαγιών που ξεκίνησαν ήταν άνω των τριάντα (30) κανένα δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το Δήμο, το Σ.Π.Α.Π. και τους εθελοντές.

Στη συνέχεια η Δήμαρχος, ανέλυσε το σχεδιασμό της νέας διοίκησης για την Πολιτική Προστασία. «Βασική αρχή είναι το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) να λειτουργεί υπό το συντονισμό του Δήμου τόσο με υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και με εθελοντές. Επιπλέον δρομολογείται η δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενη από τους εμπλεκόμενους φορείς με επικεφαλής και συντονίστρια τη Δήμαρχο. Δημιουργείται τέλος, ειδικό συνεργείο πολιτικής προστασίας που θα αποτελείται από  το προσωπικό του Δήμου με δέκα (10) τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη το οποίο θα έχει προληπτικό και κατασταλτικό ρόλο».

Όσον αφορά το σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των φαινομένων πλημμυρών, παγετού και χιονοπτώσεων η Δήμαρχος ανέφερε:

«Έχει ήδη δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την καταγραφή των μέσων πολιτικής προστασίας και την κατάσταση συντήρησής τους.

Στόχος μας η άμεση επικαιροποίηση των σχεδίων που υπάρχουν ανά κατηγορία κινδύνου και η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών καθώς διαπιστώθηκε έλλειμα στον τομέα αυτό. 

Σύμφωνα με το χάρτη πολιτικής προστασίας η επικινδυνότητα του Δήμου μας αφορά περισσότερο στις χιονοπτώσεις και τον παγετό και λιγότερο στα πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο, τα καιρικά φαινόμενα είναι ισχυρά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην προστασία και την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των εθελοντών».

Στη συνέχεια έγινε εκτενής παρουσίαση των μέσων που διαθέτει ο Δήμος και των μέτρων που έχουν ληφθεί από τον Προϊστάμενο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  και κατόπιν ακολούθησαν τοποθετήσεις των παρισταμένων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ