23.01.21 | 15:52

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4 Ομάδες Εργασίας για το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
29.08.16 | 12:01

4 Ομάδες Εργασίας για το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με απόφαση, που υπογράφεται από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Α., Π. Κουρουμπλή, συγκροτούνται στο Υπουργείο, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 5 του ν.4368/2016, τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας για την προετοιμασία και εξέταση επιμέρους θεμάτων που θα απασχολήσουν την Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρώτη Ομάδα θα έχει αρμοδιότητα τα θέματα προσωπικού και εποπτείας ΟΤΑ και τη σχέση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κρατικής Διοίκησης, η δεύτερη τα θέματα θεσμικής συγκρότησης και λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η τρίτη τα οικονομικά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τέλος, η τέταρτη Ομάδα τα θέματα των πόρων και της αναπτυξιακής προοπτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά, ακολουθούν σε επισυναπτόμενο αρχείο, οι 4 Ομάδες Εργασίας και τα πρόσωπα που τις απαρτίζουν [Απόφαση].

ΟΙ 4 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ