30.09.20 | 19:17

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όγδοη (Η΄) τακτική επιχορήγηση ΚΑΠ 106.492.966,16 € Δήμων
13.08.20 | 12:41

Όγδοη (Η΄) τακτική επιχορήγηση ΚΑΠ 106.492.966,16 € Δήμων

Με Απόφαση του Υπουργού κ. Τ. Θεοδωρικάκου κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.492.966,16 €, το οποίο αποδίδεται ως όγδοη (Η΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Επισυνάπτεται η Απόφαση με τα ποσά

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ