21.02.19 | 06:18

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τι νοείται “κύρια θέση” δημοσίου υπαλλήλου – Γνωμοδότηση του ΝΣΚ
23.06.18 | 09:53

Τι νοείται κύρια θέση δημοσίου υπαλλήλου – Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Την έννοια της «κύριας θέσης», της οποίας τα καθήκοντα αναστέλλονται, κατ’ άρθρο 53 παρ. 4 π.δ. 63/2005, λόγω του διορισμού του φορέα της σε θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης οργανικής μονάδας, η οποία κενώθηκε με το διορισμό του φορέα της σε θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα, ορίζει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο το epoli.gr.

Έτσι, ομόφωνα, το ΝΣΚ, Β’ Τμήμα, εξετάζοντας υπόθεση υπαλλήλου Π.Ε.  του Υπ. Οικονομικών, που τοποθετήθηκε Προϊστάμενος στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, Γραμματείας η οποία στη συνέχεια καταργήθηκε (σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) και στη συνέχεια διορίστηκε Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε., ως «κύρια θέση», για την αναστολή της άσκησης καθηκόντων του φορέα της, ο οποίος διορίστηκε μετακλητός Ειδικός Γραμματέας, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005, νοείται η οργανική θέση, που κατείχε ο υπάλληλος προ της επιλογής και τοποθέτησής του ως Προϊσταμένου Διεύθυνσης οργανικής μονάδας επί θητεία, που αποτέλεσε τυπικό προσόν του ως άνω διορισμού του. Δεδομένου δε ότι έληξε η ενιαύσια θητεία του υπαλλήλου ως Προϊσταμένου Διεύθυνσης, νόμιμα κινείται η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης αυτής.

Επισυνάπτεται η Γνωμοδότηση

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ