04.06.20 | 20:28

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Νέοι διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ [ΦΕΚ]
07.10.19 | 19:08

Νέοι διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ [ΦΕΚ]

Μετά τους πρωινούς, δημοσιευμένους σε ΦΕΚ διορισμούς επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ και των 8.166 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, νέοι διορισμοί “πήραν” ΦΕΚ το απόγευμα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα,

- Δήμος Ασπροπύργου

ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ