08.12.19 | 01:50

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο [Πίνακας]
03.05.17 | 07:36

Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο [Πίνακας]

Τα ποσά των νέων συντάξεων στο Δημόσιο, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά τις μειώσεις στις προσωπικές διαφορές παρουσιάζει η «Ημερησία», με αναλυτικό πίνακα (ακολουθεί), του δικηγόρου κ. Διονύση Ρίζου.

Ουσιαστικά, η μείωση που θα προκύψει φτάνει το 18% στις "προσωπικές διαφορές” τόσο σε κύριες, όσο και σε επικουρικές συντάξεις από 1.1.2019 (σ.σ. έως 18% θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις και έως 18% θα μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις).

 

Ο Πίνακας

Προσωπική Διαφορά συνταξιούχων

*αφορά όσους είχαν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης

μέχρι την 12/5/2016

Κατηγορία συνταξιούχου

Καταβαλλόμενη Σύνταξη (συμπ. εισφορά αλληλεγγύης και υγειονομική περίθαλψη)

Σύνταξη με επανυπολογισμό

+

Προσωπική διαφορά

Νέα Σύνταξη μετά την 1/1/2019

ΠΕ ΔΥ με 35 έτη ασφάλισης

1.182,28 €

 832,68 € + 349,68 €

969,56 €

ΠΕ ΔΥ με 30 έτη ασφάλισης

985,6 €

816,54 € + 169,06 €

816,54 €

ΠΕ ΔΥ με 25 έτη ασφάλισης

798,6 €

637,2 € + 161,4 €

654,9 €

ΤΕ ΔΥ με 35 έτη ασφάλισης

1.143,5 €

 812,28 € + 331,2 €

937,6 €

ΤΕ ΔΥ με 30 έτη ασφάλισης

944,31 €

705,89 € + 238,42 €

875,86 €

ΤΕ ΔΥ με 25 έτη ασφάλισης

770,9 €

625,60 € + 145,3 €

632,1 €

ΔΕ ΔΥ με 35 έτη ασφάλισης

1.040,29 €

 763,34 € + 276,94 €

853,05 €

ΔΕ ΔΥ με 30 έτη ασφάλισης

894,4 €

669,24 € + 225,16 €

733,4 €

ΔΕ ΔΥ με 25 έτη

 ασφάλισης

686,6 €

597,95 € + 88,64 €

597,95 €

ΥΕ ΔΥ με 35 έτη ασφάλισης

904,9 €

 709,08 € + 195,81 €

742,01 €

ΥΕ ΔΥ με 30 έτη ασφάλισης

778,19 €

628,23 € + 149,96 €

638,12 €

ΥΕ ΔΥ με 25 έτη ασφάλισης

598,7 €

567,2 € + 31,67 €

567,2 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ