08.03.21 | 11:15

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους, Φορείς Υπουργείων
19.01.21 | 10:51

Νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους, Φορείς Υπουργείων

Νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους, Φορείς Υπουργείων, όπως δημοσιεύει το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από 01-02-2021 έως 05-07-2021, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2021:

  • ΥΕ Εργατών: 8 άτομα, από 01.02.2021 έως 05.07.2021
  • ΔΕ Οδηγών Φορτηγού: 1 άτομο, από 01.02.2021 έως 05.07.2021

Αιτήσεις: 20/01 – 25/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Εκσκαφέα Φορτωτή (JCB): 8 μήνες.

Αιτήσεις: 21/01 – 01/02/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος πράξης:

  • ΠΕ Αρχαιολόγοι: 1 άτομο
  • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων) με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών και λίθινων αντικειμένων και εμπειρία σε ανάλογα έργα: 1 άτομο

Αιτήσεις: 20/01 - 09/02/2021.

 

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ