27.09.20 | 18:50

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους, Φορείς του Δημοσίου
03.08.20 | 18:13

Νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους, Φορείς του Δημοσίου

Μετά τις πρωινές, νέες δημοσιεύσεις προκηρύξεων [επισυνάπτονται] πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, από Νομικά Πρόσωπα Δήμων και Φορείς του Δημοσίου.

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζει το epoli.gr

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσληψη ΤΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικού, για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, κατά την διδακτική περίοδο 2020–2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [εννέα (9) μήνες].

Αιτήσεις: 05/08 – 18/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού [τριών (3) ατόμων (ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)], με δίμηνη σύμβαση.

Αιτήσεις έως 10/08/020.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Εξειδικευμένου Εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Αιτήσεις 04/08 – 10/08/2020.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η-12-2020:

  • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε Ξύλο-Ξυλόγλυπτο: 1 θέση
  • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε κεραμική – λίθο: 1 θέση
  • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στις φορητές εικόνες και στις τοιχογραφίες: 1 θέση
  • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο μέταλλο: 1 θέση

Αιτήσεις 04/08 – 10/08/2020.

 

  • ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / Α.Ε.Ν/ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ.

Αιτήσεις έως 19/08/2020.

 

  • ΑΠΘ

1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αιτήσεις έως 21/08/2020, ώρα 15:00.

2. Συνεργάτες [Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)] για την κάλυψη  αναγκών έργου, για συνολικό διάστημα 4 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό ανά άτομο 7.800,00€.

Αιτήσεις έως 24/08/2020.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ έως και 12 μήνες σε Δημόσιο, Δήμους [Προκηρύξεις]

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / Α.Ε.Ν/ΗΠΕΙΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΑΠΘ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΑΠΘ 2 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ