13.08.20 | 08:17

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους
03.07.20 | 08:46

Νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους

Χθες (από σήμερα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων), Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα αυτών προχώρησαν στην έκδοση προκηρύξεων προσλήψεων έκτακτου προσωπικού προς κάλυψη αναγκών τους, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων [ΥΕ Εργατών], για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου [ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ].

 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου [Π.Ε. Project Manager (Διαχειριστής) ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών], για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου.

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων [ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, ενός (1) ατόμου [ΔΕ Ναυαγοσώστη], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας Σητείας (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων σε Φορείς του Δημοσίου (Προκηρύξεις)

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ