12.07.20 | 14:51

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέες προκηρύξεις πρόσληψης 204 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους
22.05.20 | 16:38

Νέες προκηρύξεις πρόσληψης 204 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους

Νέες προκηρύξεις πρόσληψης 204 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους. [Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόμων, χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες υπηρεσιών, του Δήμου Αγρινίου.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), χρονικής διάρκειας (4) τεσσάρων μηνών, σαράντα (40) ατόμων.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Την πρόσληψη ογδόντα τριών (83) ατόμων εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως άλλων δύο (2) μηνών, ανακοίνωσε ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε ατόμων (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι: πέντε (5) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Φυλάκων), οκτώ (8) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Νυχτοφυλάκων), χρονικής διάρκειας σύμβασης έως τρεις (3) μήνες, καθώς και ενός (1) ΔΕ Οδηγού Βυτιοφόρου 12κμ και ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου JCB χρονικής διάρκειας σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Χίου.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιθάκης.

Οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα και έως δέκα (10) ημέρες.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού εικοσιτεσσάρων (24) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών).

 

  • ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Πρόσληψη πέντε (5) ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τις ανάγκες Πυρασφάλειας του Δήμου Φαρσάλων.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

O Δήμαρχος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Αλίμου.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 32/2020 Απόφαση του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο και τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων έτους 2020 για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3919/21-05-2020 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η αρδευτική περίοδος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από 15/06/2020 έως και 15/11/2020 καθώς και ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων - είκοσι μια (21) θέσεις υδρονομέων άρδευσης και δύο (2) θέσεις εποπτών υδρονομέων.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προσλήψεις συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ από ΟΤΑ, ΔΕΔΔΗΕ, Εφορείες Αρχαιοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ