20.04.21 | 00:04

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι ΝΕΕΣ Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων έως και 18 μήνες με αιτήσεις από σήμερα και αύριο Τρίτη
05.04.21 | 10:24

Οι ΝΕΕΣ Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων έως και 18 μήνες με αιτήσεις από σήμερα και αύριο Τρίτη

Προκηρύξεις, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, Δήμων και Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσιάζει το epoli.gr στο πλαίσιο των καθημερινών δημοσιεύσεων ευκαιριών εργασίας. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών:

  • ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/05/2023, 1 άτομο
  • ΠΕ Διοικητικού: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/05/2023, 1 άτομο

Αιτήσεις: 05/04 - 13/04/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παρακολούθηση της σωματικής υγείας και των ειδικών προβλημάτων, την παραπομπή σε κλινικές εξετάσεις και την συνταγογράφηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι τα ΚΑΠΗ του Δήμου Παύλου Μελά.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν για δώδεκα (12) μήνες από την σύναψη της σύμβασης :

- τρεις (3) ΠΕ Ιατροί ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής

- ένας/μία (1) ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Ορθοπεδικού

- ένας/μία (1) ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Νευρολόγου

Αιτήσεις: 06/04 - 15/04/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  1. ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 1 άτομο, 8 μήνες
  2. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ισοπεδωτή γαιών): 1 άτομο, 8 μήνες
  3. ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 1 άτομο, 8 μήνες

Αιτήσεις: 06/04 - 15/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη πέντε εκκλησιών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ΠΕ Χανίων», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη πέντε εκκλησιών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ΠΕ Χανίων» (MIS 5053961) και για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως τη λήξη του Υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αναστήλωση, αποκατάσταση, και ανάδειξη αρχαίων μνημείων: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 05/04 - 14/04/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εγκρίθηκαν 321 προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους - Οι Δήμοι / Οι θέσεις

10 Προκηρύξεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ εξέδωσαν Φορείς τριών Υπουργείων

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ