21.01.21 | 15:46

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ Προκηρύξεις Δήμων πρόσληψης συμβασιούχων [Οι Δήμοι - Οι ειδικότητες]
07.01.21 | 10:03

ΝΕΕΣ Προκηρύξεις Δήμων πρόσληψης συμβασιούχων [Οι Δήμοι - Οι ειδικότητες]

Συνεχίζονται οι Προκηρύξεις Δήμων (Δείτε Διαβάστε επίσης) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πολλών ειδικοτήτων, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι δύο (22) άτομα, για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αυξημένα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στα σχολεία και με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω των έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον ιό COVID-19:

 • ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων (πλήρους απασχόλησης): 4 άτομα, δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (γραμματικές γνώσεις), από την έναρξη της σύμβασης και έως 30-6-2021.
 • ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων (μερικής απασχόλησης – 3 ώρες ημερησίως), 13 άτομα, δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (γραμματικές γνώσεις), από την έναρξη της σύμβασης και έως 30-6-2021
 • ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων (μερικής απασχόλησης – 4 ώρες ημερησίως), 2 άτομα, δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (γραμματικές γνώσεις), από την έναρξη της σύμβασης και έως 30-6-2021.
 • ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων (μερικής απασχόλησης – 5 ώρες ημερησίως), 3 άτομα, δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (γραμματικές γνώσεις), από την έναρξη της σύμβασης και έως 30-6-2021.

Αιτήσεις στις 08/01/2021, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (αρ. γρ. 11) στις 8-1- 2021).

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ [οκτώ (8) μήνες] συνολικά πέντε (5) ατόμων:

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 4 άτομα
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 1.

Αιτήσεις έως 12/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και την παροχή συμβουλών, των επτά (7) Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πετρούπολης.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Αιτήσεις: 07/01 – 11/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα επτά (37) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, και σε κάθε ̟περίπτωση όχι πέραν της 5/7/2021 για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 24 άτομα
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 4
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 1
 • ΤΕ/ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 1
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: 3
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: 1
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 2
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 1

Αιτήσεις έως 08/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης

Προσλήψεις πτυχιούχων, υπαλλήλων γραφείου, εργατών χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ