19.09.20 | 09:24

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μπαράζ προσλήψεων συμβασιούχων από Δήμους από σήμερα - Οι Προκηρύξεις που έρχονται
31.07.20 | 09:28

Μπαράζ προσλήψεων συμβασιούχων από Δήμους από σήμερα - Οι Προκηρύξεις που έρχονται

Όπως δημοσιεύει, καθημερινά το epoli.gr πραγματικό “μπαράζ” Προκηρύξεων από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα αυτών, προς κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών αναγκών τους. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος], ενός (1) ατόμου [ΠΕ Ψυχολόγων] για την υλοποίηση Υποέργου.

Αιτήσεις: 31/07 – 10/08/20.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [έως και τέσσερις (4) μήνες], προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων:

- Ένα (01) άτομο κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

- Ένα (01) άτομο κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Χειριστή Μηχανήματος

- Δύο (02) άτομα κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων – Τρακτέρ.

Αιτήσεις έως 04/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

1. Πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των δράσεων των Διευθύνσεων Ωδείου, Χορού, Θεάτρου, Εικαστικών και των Κ.Δ.Α.Π. της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2020–2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού εκατόν δέκα επτά (117) ατόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών.

2. Πρόσληψη ΤΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικό για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, κατά την διδακτική περίοδο 2020–2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου και για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών.

Αιτήσεις (και για τις δύο Προκηρύξεις): 03/08 – 14/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά τριών (3) ατόμων [ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων].

Αιτήσεις: 31/07 – 10/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ο Δήμος Κορυδαλλού προτίθεται να προσλάβει δυο (2) άτομα, ειδικότητας Τ.Ε. Εργατών Πυρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [διάρκειας δύο (2) μηνών].

Αιτήσεις: 31/07 – 03/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία θα διαρκέσει από την ημερομηνία της πρόσληψης έως και την 30/09/2020 , συνολικά επτά (7) ατόμων [έξι (6) Ναυαγοσωστών και ενός (1) Επόπτη-Συντονιστή], για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Κω.

Αιτήσεις 31/07 – 05/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ [δύο (2) μήνες], για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Κοιμητηρίου.

Αιτήσεις: 06/08 – 10/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά οκτώ (8) ατόμων [ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ Κατηγορίας – Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου: 3, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 5].

Αιτήσεις: 01/08 – 10/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

- ΠΕ Πληροφορικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 8 μήνες, 1

- ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Αμιγώς Λογιστικού): 8 μήνες, 1

- ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή): 8 μήνες, 1

- ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών: 8 μήνες, 1

- ΥΕ Εργατών: 8 μήνες, 3

Αιτήσεις: 01/08 – 10/08/2020 μόνο ηλεκτρονικά.

 

Διαβάστε επίσης

Πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού σε Φορείς του Δημοσίου

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ