05.07.20 | 22:03

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μπαράζ προσλήψεων συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους [Προκηρύξεις]
14.05.20 | 16:36

Μπαράζ προσλήψεων συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους [Προκηρύξεις]

Μετά τις σημερινές πρωινές αλλά και την απόφαση έγκρισης 1.358 – που παρουσίασε και στις δύο περιπτώσεις το epoli.gr – νέες, «μπαράζ» προσλήψεων συμβασιούχων από Δήμους.

Συγκεκριμένα,

  • ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαοκτώ  (18) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της Πολιτικής Προστασίας (Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία) για την περίοδο Ιούνιο – Οκτώβριο 2020, ανακοίνωσε ο Δήμος Σαρωνικού.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου», ανακοίνωσε ο Δήμος Κεφαλονιάς.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων ΥΕ εργατών πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τo χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και 30-9-2020, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η ΜOΝOΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ), ύστερα από την υπ΄ αριθ. 90η/13/05/2020 ΑΔΑ: Ω26ΙΟΛΡΥ-Ψ53 Απόφαση ΔΣ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διαρκείας 2 μηνών, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας της.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Άμεση πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λόγω του κορωνοϊού.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα: πέντε (5) Εργατών Καθαριότητας (Εργάτες Καθαριότητας/Συνοδοί Απορριμματοφόρων) και τριών (3) Οδηγών Απορριμματοφόρων Οχημάτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κατ' ανώτατο όριο, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα των ανταποδοτικών υπηρεσιών του.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ. 89/11-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΔΗΩΨ8-Θ32) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, άμεση πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων, αναγκών πυρασφάλειας, για το έτος 2020.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Την πρόσληψη προσωπικού (ναυαγοσωστών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ