06.05.21 | 10:35

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

“Μπαράζ” προσλήψεων από Δήμους: Ποιες “έρχονται” - Ποιες “τρέχουν” - Ποιες ξεκίνησαν από σήμερα
20.02.21 | 11:03

Μπαράζ προσλήψεων από Δήμους: Ποιες έρχονται - Ποιες τρέχουν - Ποιες ξεκίνησαν από σήμερα

Μετά τις Προκηρύξεις που οι αιτήσεις ξεκίνησαν από σήμερα – το epoli.gr έγραψε χθες νωρίς το απόγευμα [δείτε ΕΔΩ ή στο Διαβάστε επίσης] – τις Προκηρύξεις Δήμων που «έρχονται» και «τρέχουν» παρουσιάζουμε, το πρωί του Σαββάτου. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά επτά (7) ατόμων και ειδικότερα:

 • Ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού
 • Ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου
 • Τεσσάρων ατόμων (4) ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών ύδρευσης
 • Ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Αιτήσεις: 22/02 – και 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Πρόσληψη τεσσάρων εργατών καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας έξι (6) µηνών, προκειµένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιµετώπιση άµεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας COVID-19:

 • Εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρου) ΥΕ16: Για 6 µήνες από την πρόσληψη

Αιτήσεις έως 25/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών σύµφωνα µε τις ως άνω αναφερόµενες διατάξεις, συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων, για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (σκαπτικού µηχανήµατος τύπου JCB): 2 άτομα
 • ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Γ΄ κατηγορίας): 3
 • ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ): 1

Αιτήσεις έως και 23/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωροναϊού COVID-19 ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 • ΔΕ Διοικητικού: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Διοικητικού: 8 μήνες, 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 8 μήνες, 1 άτομο

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • ΔΕ χειριστών ΜΕ (JCB): 8 μήνες, 3 άτομα
 • ΔΕ Διοικητικού: 8 μήνες, 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 8 μήνες, 3 άτομα
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 8 μήνες, 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 8 μήνες, 3
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 8 μήνες, 3
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ: 8 μήνες, 2 άτομα
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Διαχείριση αδέσποτων): 8 μήνες, 2 άτομα

Αιτήσεις: 22/02 – 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας και συγκεκριμένα για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 8 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης), 3 άτομα
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα – φορτωτή ομάδας Β΄ τάξης Δ΄): 8 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης ), 1
 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας: 8 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης): 3

Αιτήσεις: 22/02 – 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ως εξής:

 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1 άτομο, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021
 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

Αιτήσεις έως 23/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων:

 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 8 μήνες, 2 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Διοικητικού: 8 μήνες, 5
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 8 μήνες, 19
 • ΥΕ Εργατών Ύδρευσης: 8 μήνες, 4

Αιτήσεις έως 22/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και οκτώ (8) μηνών:

 • ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός: 1 άτομο, 8 μήνες
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 3 άτομα, 4 μήνες

Αιτήσεις έως 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως κάτωθι αναφέρεται, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΥΕ Καθαριστριών εσωτερικών χώρων: 6 άτομα
 • ΥΕ Εργατών πρασίνου (Αποψιλώσεων): 6
 • ΔΕ Διοικητικού: 1
 • ΔΕ Τεχνιτών Γενικά (συντήρηση εγκαταστάσεων & οικοδομικών εργασιών) Τμήμα Κοιμητηρίων ΔΕ Ρόδου: 2
 • ΔΕ Νοσηλευτών για τη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου (Βοήθεια στο Σπίτι): 1
 • ΠΕ Κτηνιάτρων: 1
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών για τις Δ.Ε. Καμείρου - Αταβύρου: 2
 • ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών για τις Δ.Ε. Καμείρου - Αταβύρου: 1
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών για τη Δ.Ε. Πεταλούδων: 1
 • ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών για τη Δ.Ε. Πεταλούδων: 1
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών για τη Δ.Ε. Ιαλυσού: 2
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών για τη Δ.Ε. Καλλιθέας: 1
 • ΔΕ Τεχνιτών Σιδήρου για τη Δ.Ε. Καλλιθέας: 1
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών για τη Δ.Ε. Αφάντου: 1
 • ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών για τη Δ.Ε. Αφάντου: 1
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων για τη Δ.Ε. Αρχαγγέλου: 1
 • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών για τη Δ.Ε. Αρχαγγέλου: 1

Αιτήσεις έως και 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ / Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ μήνες, 5 άτομα
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (μέχρι 3,500 τόνους): Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ μήνες, 5
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ μήνες, 10
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (JCB): Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ μήνες, 1
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ): Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ μήνες, 1
 • ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ μήνες, 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ μήνες, 4
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ μήνες, 2
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ /ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ μήνες, 5
 • ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ μήνες, 2

Αιτήσεις έως και 23/02/2021, ώρα 14:00.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Πρόσληψη συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως ακολούθως:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: 8 μήνες, 10 άτομα
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ): 8 μήνες, 1
 • ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ ΠΛΑΚΑΔΩΝ: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ: 8 μήνες, 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις έως και 24/02/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο Σάββατο

Κατάταξη στο Λιμενικό απευθείας ως Αξιωματικός - Ανακοινώθηκε ο Διαγωνισμός

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ