21.10.19 | 15:28

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μονιμοποίηση των “προσωρινών” Δήμων [Έγγραφο του ΑΣΕΠ]
13.01.18 | 10:06

Μονιμοποίηση των προσωρινών Δήμων [Έγγραφο του ΑΣΕΠ]

Μετά την ανακοίνωση των επικαιροποιημένων πινάκων, του προσωρινά απασχοληθέντος προσωπικού στους ΟΤΑ Πρώτου βαθμού (Δήμοι) και τα νομικά πρόσωπα αυτών, το ΑΣΕΠ - όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr - απέστειλε έγγραφο προς τους δήμους, ζητώντας την αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής (φωτοαντίγραφα) και των σχετικών δικαιολογητικών, προκειμένου να γίνει έλεγχος των προσώπων του επικαιροποιημένου πίνακα Β’ [προσωρινά απασχοληθέντες υποψήφιοι για τους οποίους δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος στα δικαιολογητικά της συμμετοχής τους με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. (αυτεπάγγελτος, κατ' ένσταση ή κατόπιν αιτήσεως θεραπείας ή στο πλαίσιο διαδικασίας αναπλήρωσης)], και να προχωρήσει στην κατάταξη - βάσει της συνολικής βαθμολογίας που θα λάβουν - μετά από έλεγχο με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και εφόσον δεν κριθούν απορριπτέοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 82 του ν.4383/2017.

Έτσι, μετά από χρόνια ομηρίας, που σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε και σε απόλυση, στο δρόμο της μονιμοποίησης εργαζόμενοι, που πρόσφεραν και προσφέρουν σημαντική υπηρεσία, κυρίως στους τομείς Καθαριότητας, Βρεφονηπιακών Σταθμών κ.α. ευαίσθητων τομέων, καλύπτοντας ανάγκες δήμων.

 

Το έγγραφο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ