31.05.20 | 01:32

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μονιμοποίηση “παρατασιούχων” ΟΤΑ & Δημοσίου: Τι ισχύει για το πότε ξεκινά
28.04.19 | 18:59

Μονιμοποίηση παρατασιούχων ΟΤΑ & Δημοσίου: Τι ισχύει για το πότε ξεκινά

Πότε θεωρείται ότι συστήνεται μία προσωποπαγής θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα, η αναγνώριση της οποίας έγινε με δικαστική απόφαση; Κατά το χρόνο που η απόφαση γίνεται αμετάκλητη ή κατά το χρόνο που αναγνωρίζεται ότι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η εργασιακή σχέση, δηλαδή κατά το χρόνο που συνήφθη η κατ’ όνομα σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, η οποία αναγνωρίστηκε δικαστικά ως σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου;

Στο ερώτημα αυτό, το οποίο απασχολεί τόσο τους εργαζόμενους των οποίων η σχέση με το Δημόσιο, κάποιο Ν.Π.Δ.Δ. ή κάποιον Ο.Τ.Α. όσο και τις υπηρεσίες που υποχρεούνται να τους κατατάξουν στο προσωπικό τους και το οποίο συναρτάται και με περαιτέρω ζητήματα, όπως η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εν λόγω εργαζομένων, απάντησε κατ’ αρχάς του Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Αύριο, Δευτέρα του Πάσχα, αναλυτικά στο epoli.gr !

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ