18.09.20 | 09:18

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΦΟΡΕΙΣ

ΠΟΕ-ΟΤΑ: “Μόνιμοι και ΙΔΑΧ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια - Οτιδήποτε άλλο παράνομο”
14.11.19 | 09:39

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Μόνιμοι και ΙΔΑΧ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια - Οτιδήποτε άλλο παράνομο

Ύστερα από ερωτήματα πολλών Συλλόγων-Μελών της, που αφορούν στη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και ειδικότερα σε θέματα σύστασης - τροποποίησης Ο.Ε.Υ. και επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου (Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), η ΠΟΕ-ΟΤΑ ενημερώνει τους εργαζομένους στους Δήμους πως, σε αυτά μετέχουν οι εκπρόσωποι των μόνιμων υπαλλήλων (Δημοσίου Δικαίου) όσο και των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

«Οποιαδήποτε προσπάθεια αυθαίρετου και παράνομου αποκλεισμού των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων είτε του Δημοσίου Δικαίου (Δ.Δ.) είτε του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά την συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, συνιστά την συνεδρίαση άκυρη και τις αποφάσεις που ελήφθησαν παράνομες», προσθέτει η Ομοσπονδία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ