03.06.20 | 18:15

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μόνιμοι επιτυχόντες της 3Κ - Σε ΦΕΚ ο διορισμός τους
16.10.19 | 10:24

Μόνιμοι επιτυχόντες της 3Κ - Σε ΦΕΚ ο διορισμός τους

Δημοσίευση σε ΦΕΚ [επισυνάπτονται], διορισμών επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Οι Δήμοι

  • Βέλου - Βόχας (1), (2)
  • Γαλατσίου
  • Ηρωικής Νήσου Ψαρών
  • Ξάνθης
  • Άνδρου
  • Μαρωνείας - Σαπών

ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ (1) | Προβολή/κατέβασμα
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ (2) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΞΑΝΘΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΙ ΑΝΔΡΟΥ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ