22.10.20 | 04:44

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μόνιμες θέσεις Καθαριότητας Δήμων - Ερωτήσεις-Απαντήσεις [Μέρος Ε’]
02.03.18 | 07:26

Μόνιμες θέσεις Καθαριότητας Δήμων - Ερωτήσεις-Απαντήσεις [Μέρος  Ε’]

Με τις αιτήσεις της Προκήρυξης 3Κ/2018 για τις 8.166 μόνιμες θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμων να “τρέχουν” για τους υποψηφίους ΔΕ, ΠΕ, ΤΕ και την ερχόμενη βδομάδα να ξεκινούν για τους ΥΕ, το epoli.gr δημοσιεύει το Πέμπτο Μέρος ερωτήσεων αναγνωστών, σε μία προσπάθεια ορθής συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής στην προαναφερόμενη Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. [Τα λοιπά Μέρη (Α’, B’, Γ’ και Δ’ μπορείτε να τα δείτε στο κάτω μέρος του άρθρου και τα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ]

 

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  1. Καλημέρα! Για μια ακόμη φορά να σας συγχαρώ για την εξαιρετική ενημέρωση - παροχή πληροφοριών - βοήθεια που προσφέρετε!!!  Έχω δύο ερωτήματα σχετικά με την 3Κ/2018. Έχω διαβάσει προσεκτικά και τα 4 άρθρα και δεν υπάρχει αντίστοιχη ερώτηση. Θέσεις οδηγού και χειριστή: 1. Σε περίπτωση δήλωσης του κωδ. τίτλου σπουδών 703 ως κύριο τίτλο αλλά δεν είναι σωστός κατά τον ΑΣΕΠ εφόσον δηλωθεί και ο 705 υπάρχει περίπτωση απόρριψης της αίτησης; 2. Για θέσεις χειριστών μηχανημάτων όταν έχεις μεγαλύτερες άδειες από την απαιτούμενη για συγκεκριμένες θέσεις μπορείς να τις δηλώσεις; Το υπουργείο δεν δίνει ξεχωριστή βεβαίωση για κατώτερη άδεια. Σε ερώτημα είπε ότι, η μεγαλύτερη καλύπτει τη μικρότερη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

«(α) Όπως επισημαίνεται στην προκήρυξη η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

(β) Από την προκήρυξη δεν προκύπτει αυτό που αναφέρετε στην ερώτησή σας σχετικά με τις ανώτερες κατηγορίες αδειών.»

 

  1. Για τη Γενική Εμπειρία στη Σελίδα 342 ακριβώς στο τέλος αναφέρει ότι, οι υποψήφιοι ΥΕ για τους οποίους ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα, προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Δεν αναφέρει για συναφή έργα με την ειδικότητα. Τελικά τι ισχύει παρακαλώ για τη Γενική Εμπειρία;

«Με την δημοσίευση της προκήρυξης διευκρινίστηκε ότι για τους υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα. Προς απόδειξη της εμπειρίας τους οι εν λόγω υποψήφιοι προσκομίζουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του φορέα του δημόσιου τομέα, όπου υπηρετούν, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια απασχόλησης.»

 

  1. Καλησπέρα. Έχω μια ερώτηση για την 3Κ /2018. Έχω συνολική εμπειρία 141 μήνες (καθόλου ειδική). Στην ηλεκτρονική αίτηση που λέει για συνολική εμπειρία βάζω τους 141 μήνες ή 84 που είναι οι μήνες που θα προσμετρηθούν τελικά;

«Θα βάλετε όλους τους μήνες εμπειρίας σας.»

 

  1. Οι φύλακες - νυχτοφύλακες κοιμητηρίου και οι εργάτες ταφών - εκταφών ανήκουν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες; Μοριοδοτούνται με τα 17 μόρια;

«Η υπαγωγή εργαζόμενου στην κατηγορία του απασχολούμενου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ γίνεται ανάλογα με την ειδικότητά του. Σε κάθε περίπτωση η υπαγωγή στην κατηγορία πιστοποιείται από τη βεβαίωση που εκδίδει ο κάθε Δήμος.»

 

  1. Εργάζομαι σε μια από τις δυο κύριες εταιρείες που κατασκευάζουν απορριμματοφόρα οχήματα και οχήματα οδοκαθαρισμού. Η εμπειρία μου είναι σαν ηλεκτρολόγος. Μπορώ να έχω και τα μόρια από ειδική εμπειρία;

«Όχι. Τα 17 μόρια της ειδικής εμπειρίας δίνονται σε όσους έχουν εργαστεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.»

 

  1. Έχω δουλέψει ως οδηγός στην Καθαριότητα σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. Τα 17 μόρια τα δικαιούμαι σε θέση υδρομετρητών σε ΔΕΥΑ; Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.

«Ναι, τα δικαιούστε.»

 

  1. Είμαι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, σύνολο 5 αδέλφια, και δεν μπορώ να πάρω πιστοποιητικό ΑΣΠΕ επειδή δεν ζουν οι γονείς μου. Δηλαδή είμαστε εν ζωή 5 αδέλφια. Παύω να είμαι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας;

«Στην προκήρυξη αναφέρεται ως απαραίτητο πιστοποιητικό για την απόδειξη της πολυτεκνίας το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Επίσης, αναφέρεται επί λέξει ότι "στην περίπτωση που οι υποψήφιοι προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτουμένων δικαιολογητικών, δεν αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν εγγράφονται στον Πίνακα Πολυτέκνων ή Τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, ακόμα και εάν προκύπτει αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα".»

 

  1. Καλημέρα κι ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα κάνω αίτηση σε θέση ΔΕ χειριστών αλλά έχω τελειώσει γυμνάσιο. Είμαι παρατασιούχος με ταβάνι τους 24 μήνες. Έχω είδη 35 μήνες σε Δήμο. Απ' ότι βλέπω πάω σε Β επικουρία. Εάν έρθει κάποιος με λύκειο με περνάει; Ή υπερτερώ λόγω μοριοδότησης; Ή μπαίνω αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος με λύκειο κ.λπ.; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

«Οι υποψήφιοι με βασικούς τίτλους προηγούνται των υποψηφίων που έχουν επικουρικούς τίτλους, ανεξαρτήτως των μοριοδοτούμενων κριτηρίων. Κατά συνέπεια για τις θέσεις ΔΕ πάντοτε προηγούνται όσοι έχουν απολυτήριο λυκείου. Μόνο αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τον βασικό τίτλο εξετάζονται οι αιτήσεις των κατόχων επικουρικών τίτλων.» 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Οι απαντήσεις σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ