19.01.20 | 16:04

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας για τις ψηφιακές δεξιότητες φοιτητών γεωτεχνικών σχολών
15.04.19 | 17:09

Μνημόνιο Συνεργασίας για τις ψηφιακές δεξιότητες φοιτητών γεωτεχνικών σχολών

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς και οι πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάληψη κοινών δράσεων, με στόχο την κατάρτιση και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών και αποφοίτων των γεωτεχνικών σχολών της χώρας μας. Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση των νέων μεγάλων δημόσιων μετρητικών υποδομών παρατήρησης της Γης που δημιουργούνται από το Υπουργείο ΨΗΠΤΕ.

Ειδικότερα, το Μνημόνια Συνεργασίας προβλέπει:

  • Την παροχή εκπαίδευσης σε φοιτητές Γεωπονίας σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, που θα τους καταστήσουν ικανούς για την αξιοποίηση των δεδομένων των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών της χώρας και την παροχή υπηρεσιών, μέσω αυτών των δεδομένων, στον πρωτογενή τομέα.
  • Την κατάρτιση γεωτεχνικών σε θέματα αξιοποίησης εργαλείων παρατήρησης Γης και ψηφιακών δεδομένων στη γεωργία.
  • Τη δημιουργία και αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
  • Την από κοινού χρήση πλατφορμών διαχείρισης δεδομένων και παροχής τεχνογνωσίας σε ψηφιακά εργαλεία.
  • Τη δημιουργία νέων εργαστηρίων σχετικά με την αξιοποίηση εργαλείων παρατήρησης Γης και ψηφιακών δεδομένων στη γεωργία.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, τόνισε: «Πρόκειται για μία σημαντική μέρα, καθώς η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, αποδεικνύει στην πράξη ότι οι νέες τεχνολογίες γίνονται αποτελεσματικές όταν μπαίνουν στη ζωή των ανθρώπων, όταν διαχέονται στην κοινωνία και την οικονομία, όταν ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή, την πρωτογενή παραγωγή. Αποδεικνύει, επίσης, ότι επενδύουμε στους νέους επιστήμονες. Η Πολιτεία μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες μεγάλης αύξησης της απασχόλησης, όταν οι τεχνολογίες διαχέονται στην κοινωνία και την παραγωγή, εκεί δηλαδή που θα χρειαστούν πολλοί νέοι γεωπόνοι για να κάνουν την ελληνική ύπαιθρο “κοινωνό” των νέων τεχνολογιών. Χωρίς τις συγκεκριμένες δράσεις, το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής γεωργίας, που υλοποιούμε, θα ήταν μια νεκρή τεχνολογία, διότι θα είχαμε αναπτύξει τις υποδομές, αλλά δεν θα αφορούσαν κανέναν. Το έργο της γεωργίας ακριβείας, της πρώτης μεγάλης δημόσιας υποδομής τέτοιου τύπου, αφορά 6.500 επίγειους σταθμούς που θα καλύπτουν τη μισή καλλιεργήσιμη γη της χώρας και θα παράγουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων-“χρυσάφι” για την επιστημονική κοινότητα. Για το έργο έχουν δείξει ενδιαφέρον κι άλλες χώρες».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, ανέφερε: «Η κατάρτιση και ψηφιοποίηση στον τομέα της Γεωργίας, που αναγγέλλεται σήμερα, είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ και των ΑΕΙ που εμπλέκονται, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη του ρόλου της χώρας στη λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Η χώρα διαθέτει το κατάλληλο ερευνητικό ανθρώπινο δυναμικό και καινοτόμες επιχειρήσεις και με την πρωτοβουλία αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο στο νευραλγικό τομέα της ψηφιακής γεωργίας. Χρειαζόμαστε τέτοιες δράσεις για να φύγουμε μπροστά. Οι συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ υπουργείων είναι το ισχυρό μας σημείο, έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία και αποδεικνύουν την συστηματική αντιμετώπιση του θέματος από την Κυβέρνηση. Η θεαματική αύξηση των πόρων για την Έρευνα και την Καινοτομία καταδεικνύει έμπρακτα τις προθέσεις της Κυβέρνησης και αυτό γιατί για εμάς οι δαπάνες για την Έρευνα και την Καινοτομία δεν αποτελούν κόστος αλλά επένδυση. Επένδυση στο μέλλον της χώρας».

Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ολυμπία Τελιγιορίδου, τόνισε: «Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα και κυρίως την τεχνολογία, που είναι καθοριστική για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας κάνει πράξη τη δέσμευση της Κυβέρνησης για διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η χώρας μας, παρά το μικρό κλήρο της, οφείλει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής και ταυτόχρονα ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα».

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Στέλιος Ράλλης, σημείωσε: «Με το πρώτο διαπανεπιστημιακό μνημόνιο συνεργασίας με έναν φορέα της Πολιτείας, καθιστούμε όλους τους γεωτεχνικούς επιστήμονες κοινωνούς του προγράμματος της ψηφιακής γεωργίας και των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων που θα προκύψουν από την ανάπτυξη της εθνικής υποδομής ευφυούς γεωργίας. Η καινοτομία της εθνικής αυτής υποδομής δίνει τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων συμβουλών απευθείας στους μικροκαλλιεργητές, που θα βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι μόνο σε θεωρητικές προσεγγίσεις. Με το μνημόνιο "χτίζουμε" την επόμενη γενιά επιστημόνων, η οποία θα κληθεί να εφαρμόσει τις νέες τεχνολογίες στο χωράφι. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων φοιτητών και αποφοίτων του γεωτεχνικού κλάδου σε συνδυασμό με τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στον αγροδιατροφικό τομέα, θα κάνουν δυνατή και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από το χωράφι έως το ράφι, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα των ελληνικών προϊόντων».

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περικλής Μήτκας, υπογράμμισε: «Χαίρομαι για τη σημερινή πρωτοβουλία, που συνάδει με τις εξελίξεις για μια γεωργία ακριβείας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει νέες δυνατότητες, τα δεδομένα είναι “χρυσάφι”. Πρέπει να αναλύονται διαρκώς και να είναι ανοιχτά σε όσους μπορούν να φτιάξουν εφαρμογές με τελικό στόχο την αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και την ποιότητα της παράγωγης. Είμαι βέβαιος ότι όλα τα Πανεπιστήμια θα είναι κοντά στους παραγωγούς και αυτή η τεχνολογική εξέλιξη θα βελτιώσει το επίπεδο της συμβουλευτικής για συγκεκριμένες καλλιέργειες».

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Κίντζιος, τόνισε: «Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα δεν είναι απλά εμβληματικό, είναι μοναδικό. Για την ελληνική γεωργία είναι μονόδρομος. Συμμετέχοντας, τα Πανεπιστήμια, έχουμε εγγύηση επιτυχίας και συνεχούς εξέλιξης, ειδικότερα στα θέματα γεωργίας, η οποία χαρακτηρίζεται από δύο αντίθετες παραμέτρους: έχει υψηλό κόστος, λόγω του μικρού μεγέθους, αλλά υψηλή ποιότητα. Πλέον, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, μειώνουμε το κόστος, αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας, πετυχαίνουμε καλύτερη διαχείριση, από περιβαλλοντικής άποψης, της γεωργικής παραγωγής και πετυχαίνουμε την ιχνηλασιμότητα και την πιστοποίηση της αλυσίδας από το χωράφι στο πιάτο».

Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, σημείωσε: «Με χαρά συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα, που θα συμβάλλει στην εξέλιξη των φοιτητών, των εκπαιδευτών μας και στη βελτίωση της ελληνικής γεωργίας. Συγχαρητήρια στον Υπουργό Νίκο Παππά για την έμπνευση και την υλοποίηση της ιδέας. Ευχαριστούμε για τη συμμέτοχη του Δημοκρίτειου σε αυτό».

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νίκος Τσιρόπουλος, ανέφερε: «Η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού περνάει σε όλες τις γενιές. Η γεωργία συμπαρασύρει μεγάλο μήκος άλλων δραστηριοτήτων και το πέρασμα στην ψηφιακή γεωργία είναι ένα βήμα στο μέλλον. Ο στόχος του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ να εισάγει τη νέα εργασιακή πραγματικότητα στη νέα ψηφιακή εποχή, μας δίνει την ευκαιρία να παράξουμε νέα εργαλεία για τους φοιτητές μας».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπαδόπουλος, ο Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Ρίζος, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Χρήστος Σίμος και η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Φωτεινή Παντιώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ