16.06.21 | 20:15

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΜΗΝΥΜΑ Δήμου: "Θα εμποδίσουμε κάθε πλειστηριασμό α' κατοικίας"
18.01.17 | 09:13

ΜΗΝΥΜΑ Δήμου: Θα εμποδίσουμε κάθε πλειστηριασμό α κατοικίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά με την απόφαση 718/2016, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εκφράσει τη συμπαράστασή του σε όλους τους πολίτες, που είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους.

Συγκεκριμένα, ζητά:

• Την αναστολή οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης και το σταμάτημα πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας.

• Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη διεύρυνση του πλαισίου προστασίας και στις οφειλές προς το Δημόσιο, Δήμους, Ασφαλιστικά Ταμεία και Κοινωφελείς Οργανισμούς (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, κλπ).

 • Τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στους επαγγελματίες. Παράλληλα να αποσαφηνιστούν πλήρως, οι προϋποθέσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας έτσι ώστε να μην εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών ή στη δικαστική ερμηνεία. Να προβλεφθεί επίσης νομοθετικά ότι σε περίπτωση εκπλειστηριάσης ακινήτου με τίμημα χαμηλότερο της οφειλής του δανειολήπτη, παύει οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική αξίωση της τράπεζας προς αυτόν και τους εγγυητές του. Ακόμη με την υπαγωγή του στο νόμο να παγώνουν οι οφειλές προς το Δημόσιο και τρίτους.

• Τη μη πώληση μετά από το 2018 των δανειακών πακέτων σε Funds.

• Την απλοποίηση της διαδικασίας για εξωδικαστική επίλυση οφειλών με τις τράπεζες με στόχο την επαναρύθμισή τους (περιορισμό ύψους χρεών, μείωση επιτοκίων, αύξηση χρόνου αποπληρωμής κ.α.).

• Την αναμόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας και τη χορήγηση της δυνατότητας δεύτερης ευκαιρίας στο φτωχό.

Τέλος εκφράζει την θέση ότι, «σε περίπτωση που οποιαδήποτε Τράπεζα τολμήσει να προχωρήσει στη διενέργεια πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας, εντός των ορίων του Δήμου Παύλου Μελά, ο Δήμος θα σταματήσει κάθε συνεργασία μαζί της, θα ενημερώσει με όλους τους πρόσφορους τρόπους τους δημότες του για τις ενέργειες της εν λόγω Τράπεζας και τέλος θα κηρύξει την εν λόγω Τράπεζα, persona non grata, με ότι αυτό συνεπάγεται».

Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, σε όλα τα Μ.Μ.Ε. καθώς και τα υποκαταστήματα των τραπεζών που εδρεύουν στο Δήμο Παύλου Μελά.

Ταυτόχρονα θα κοινοποιηθεί στην ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και την ΚΕΔΕ με αίτημα να ληφθούν σχετικές αποφάσεις και δράσεις από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ