23.07.18 | 05:22

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι τέλος Ιουλίου οι Προϋπολογισμοί ΟΤΑ - Πώς θα καταρτιστούν [Εγκύκλιος]
10.07.17 | 17:23

Μέχρι τέλος Ιουλίου οι Προϋπολογισμοί ΟΤΑ - Πώς θα καταρτιστούν [Εγκύκλιος]

Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών δίνει τις κατευθύνσεις και καθορίζει τα όρια δαπανών και τους στόχους για την κατάρτιση των προϋπολογισμών Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2018. 

Μεταξύ των φορέων της Γ.Κ. και οι Ο.Τ.Α. Πρώτου και Δευτέρου βαθμού, με το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2103, να πρέπει να προωθήσει την έκδοση δύο ΚΥΑ με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών Δήμων και Περιφερειών, εγκαίρως, προκειμένου να δημοσιευτούν το αργότερο έως μέχρι τέλος Ιουλίου.

Ακολουθεί σε πίνακα το προσδιοριζόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το έτος 2018 του ενοποιημένου προϋπολογισμού 2018. 

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο η εγκύκλιος του ΥΠ.ΟΙΚ.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ