22.07.19 | 23:46

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μετατροπή συμβασιούχων ΑμεΑ Δήμων σε ΙΔΑΧ - Τι ισχύει
18.08.18 | 10:14

Μετατροπή συμβασιούχων ΑμεΑ Δήμων σε ΙΔΑΧ - Τι ισχύει

Νόμιμη έκρινε τη δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλου ΑμεΑ ΙΔΑΧ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος προσλήφθηκε, αρχικά, με σύμβαση εργασίας μέσω επιδοτούμενου προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ., με τη σύμβαση του να μετατρέπεται σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε., κατόπιν σχετικής αίτησής του, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο το epoli.gr.

Το Δ.Σ. προχώρησε σ’ αυτήν την απόφαση, αφού έλαβε υπόψη του την 413/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τους αρμόδιους Υπουργούς, για τη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου δυνάμει του άρθρου 11 του ν. 3227/2004, κατ’ εξαίρεση όσων προβλέπονται στα άρθρα 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος και 21 του ν. 2190/1994 «αφού το νομοθετικό καθεστώς εδράζεται στην αρχή της ανάγκης ειδικής προστασίας των ΑμεΑ, δηλαδή το άρθρο 21 του Συντάγματος».

Επισυνάπτεται η Απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ