20.03.19 | 07:32

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μετάταξη μονίμου δημοσίου υπαλλήλου σε ΝΠΙΔ - Πότε επιτρέπεται [Γνωμοδότηση ΝΣΚ]
30.07.18 | 19:26

Μετάταξη μονίμου δημοσίου υπαλλήλου σε ΝΠΙΔ - Πότε επιτρέπεται [Γνωμοδότηση ΝΣΚ]

Ότι, κατ' εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του Ν4440/2016, δεν είναι επιτρεπτή η μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον αυτός δεν μπορεί να διατηρήσει τη δημοσιοϋπαλληλική του σχέση στο νέο φορέα, γνωμοδοτεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε συνέχεια ερωτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Κινητικότητας, όπως παρουσιάζει, απόψε, πρώτο το epoli.gr.  

Επισυνάπτεται η Γνωμοδότηση

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ